Column van de voorzitter

Voorwoord

Op 4 augustus bereikte ons het bericht van het overlijden van de heer Klaas Kool. Klaas stond mede aan de basis van de Stichting Historische Kring Laren.

Voorwoord

Dit zomernummer staat deels in het teken van feest. Behalve een artikel over de Larense zomerkermis besteden we ook aandacht aan de viering van Koninginnedag, voordat deze op 30 april werd gehouden.

Voorwoord Kwartaalbericht 103

Het jaar 2008 staat bij de Historische Kring Laren in het teken van Toon de Jong. In dit kwartaalbericht treft u een uitgebreid artikel aan over deze in- en in Larense kunstenaar. Zijn werk staat centraal op een bijzondere tentoonstelling die nog tot 29 maart is te zien in De Lindenhoeve. Maar … we zijn…
Lees verder

Voorwoord

Met de prachtige miniaturen van Jaap Zoon en de indrukwekkende collectie epidiascoopplaten van Jan Dijkman hadden we dit najaar een zeer succesvolle, echt Larense tentoonstelling.

Voorwoord

Laren verandert, langzaam, maar zeker. Een van de laatste gebieden waar veel woningen kunnen worden gebouwd is het Postiljonterrein. De 90 jaar jonge Woningbouwvereniging Van Erfgooiers leverde onlangs een aantal nieuwe woningen op die zij op dit terrein heeft gerealiseerd. Een reden voor de Historische Kring voor een terugblik op deze voor Laren belangrijke vereniging,…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 100

Voor u ligt het 100ste Kwartaalbericht! Een mijlpaal voor de Stichting Historische Kring Laren, die bij de uitgave van haar eerste nummer in 1981 niet had kunnen vermoeden hoe professioneel uw eigen historisch tijdschrift nog steeds door vrijwilligers wordt vervaardigd.

Voorwoord Kwartaalbericht 99

Veel ambitie is er voor 2007 bij de Historische Kring. We zijn in de laatste fase van de fondsenwerving voor de digitalisering van de Laarder Courant De BEL.

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 98)

Het decembernummer nodigt altijd uit om terug te blikken. We hebben dit jaar een goed bezoek gehad aan ons Historisch Centrum, niet zozeer in de enorme aantallen als in 2005, maar wel in de vragen die aan de Historische Kring Laren werden gesteld. De Larense geschiedenis leeft! Verschillende bezoekers waren bezig of zijn een onderzoek…
Lees verder

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 94)

De oprichting van de Historische Kring Laren in 1980 was een kleinschalig, maar belangrijk initiatief. In het Bonte Paard kwamen een aantal Laarders bijeen, die zich zorgen maakten om het in rap tempo verdwijnen van de cultuurhistorische waarden in ons dorp. De aanzet voor de oprichting was gegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem,…
Lees verder

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 93)

Na een geslaagde Open Monumentendag die in het teken stond van religieus erfgoed werkte de Historische kring mee aan een bijzonder evenement. Op zondag 25 september werd het 100-jarig bestaan van de Nieuweweg gevierd. Aan de raad werd in 1901 al voorgesteld om grond aan te kopen voor een nieuwe verbindingsweg tussen de weg van…
Lees verder

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 92)

De verschijning van De Getuigenis op Straat luidt een nieuw tijdperk in voor de Larense geschiedschrijving. Gerenommeerde wetenschappers hebben hun bijdrage geleverd aan de beschrijving van dit Larense fenomeen, dat rond midzomer nog steeds plaatsvindt. De uitgave van Leo Janssen Producties in samenwerking met Drukkerij Van Wijland, uitgeverij Noord-Holland en vormgever Berry Slok is een…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 91

Het jaar 2005 is een bijzonder jaar voor de Historische Kring Laren. Wij bestaan dit jaar namelijk 25 jaar! Reden om later dit jaar, in de oprichtingsmaand oktober, terug te kijken op een kwart eeuw eigen historie. Het jubileumjaar van de kring gaat al eerder van start met een bijzondere expositie. Rond de verschijning van…
Lees verder

Voorwoord

We gaan als Historische Kring het jaar in met twee nieuwe bestuursleden. In de loop van 2003 konden we Simon Dikstaal al aan u voorstellen. Hij is onze nieuwe secretaris en heeft daarnaast de zorg voor de tuin van de Lindenhoeve op zich genomen. De eerste resultaten zijn goed zichtbaar: Simon heeft samen met een…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 86

Na een succesvolle sinterklaastentoonstelling, die werd vereerd met een bezoek van de goedheiligman zelf, maken we ons op voor de kerst, en oud- en nieuw.

Voorwoord kwartaalbericht 85

Het najaar luidt het winterseizoen in voor de activiteiten van de Historische Kring. De zomertentoonstelling over de Larense vrijwillige brandweer was een groot succes. Met gemiddeld meer dan 25 bezoekers per zaterdag heeft de Linden hoeve tijdens de warme dagen toch veel bezoekers getrokken. De huis-aan-huis-actie van het Kwartaalbericht leverde de Kring zo’n 50 nieuwe…
Lees verder