Column van de voorzitter

Voorwoord Kwartaalbericht 100

Voor u ligt het 100ste Kwartaalbericht! Een mijlpaal voor de Stichting Historische Kring Laren, die bij de uitgave van haar eerste nummer in 1981 niet had kunnen vermoeden hoe professioneel uw eigen historisch tijdschrift nog steeds door vrijwilligers wordt vervaardigd.

Voorwoord Kwartaalbericht 99

Veel ambitie is er voor 2007 bij de Historische Kring. We zijn in de laatste fase van de fondsenwerving voor de digitalisering van de Laarder Courant De BEL.

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 98)

Het decembernummer nodigt altijd uit om terug te blikken. We hebben dit jaar een goed bezoek gehad aan ons Historisch Centrum, niet zozeer in de enorme aantallen als in 2005, maar wel in de vragen die aan de Historische Kring Laren werden gesteld. De Larense geschiedenis leeft! Verschillende bezoekers waren bezig of zijn een onderzoek…
Lees verder

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 94)

De oprichting van de Historische Kring Laren in 1980 was een kleinschalig, maar belangrijk initiatief. In het Bonte Paard kwamen een aantal Laarders bijeen, die zich zorgen maakten om het in rap tempo verdwijnen van de cultuurhistorische waarden in ons dorp. De aanzet voor de oprichting was gegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem,…
Lees verder

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 93)

Na een geslaagde Open Monumentendag die in het teken stond van religieus erfgoed werkte de Historische kring mee aan een bijzonder evenement. Op zondag 25 september werd het 100-jarig bestaan van de Nieuweweg gevierd. Aan de raad werd in 1901 al voorgesteld om grond aan te kopen voor een nieuwe verbindingsweg tussen de weg van…
Lees verder

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 92)

De verschijning van De Getuigenis op Straat luidt een nieuw tijdperk in voor de Larense geschiedschrijving. Gerenommeerde wetenschappers hebben hun bijdrage geleverd aan de beschrijving van dit Larense fenomeen, dat rond midzomer nog steeds plaatsvindt. De uitgave van Leo Janssen Producties in samenwerking met Drukkerij Van Wijland, uitgeverij Noord-Holland en vormgever Berry Slok is een…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 91

Het jaar 2005 is een bijzonder jaar voor de Historische Kring Laren. Wij bestaan dit jaar namelijk 25 jaar! Reden om later dit jaar, in de oprichtingsmaand oktober, terug te kijken op een kwart eeuw eigen historie. Het jubileumjaar van de kring gaat al eerder van start met een bijzondere expositie. Rond de verschijning van…
Lees verder

Voorwoord

We gaan als Historische Kring het jaar in met twee nieuwe bestuursleden. In de loop van 2003 konden we Simon Dikstaal al aan u voorstellen. Hij is onze nieuwe secretaris en heeft daarnaast de zorg voor de tuin van de Lindenhoeve op zich genomen. De eerste resultaten zijn goed zichtbaar: Simon heeft samen met een…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 86

Na een succesvolle sinterklaastentoonstelling, die werd vereerd met een bezoek van de goedheiligman zelf, maken we ons op voor de kerst, en oud- en nieuw.

Voorwoord kwartaalbericht 85

Het najaar luidt het winterseizoen in voor de activiteiten van de Historische Kring. De zomertentoonstelling over de Larense vrijwillige brandweer was een groot succes. Met gemiddeld meer dan 25 bezoekers per zaterdag heeft de Linden hoeve tijdens de warme dagen toch veel bezoekers getrokken. De huis-aan-huis-actie van het Kwartaalbericht leverde de Kring zo’n 50 nieuwe…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 84

Dit boekwerkje bevat een overzicht van 75 jaar brandweergeschiedenis in Laren. Het is een boeiend verslag geworden van een vrijwilligersorganisatie die tot in de kern is verbonden met het wel en wee van ons dorp. Het gaat over mannen en vrouwen die dag en nacht klaar staan voor de Larense gemeenschap en die met besef…
Lees verder

Voorwoord kwartaalbericht 83

Het jaar 2002 werd door het bestuur gezien als een jaar van ‘proefdraaien’ met het Historisch Centrum. Zoals u uit ons jaarverslag kunt opmaken mondde het uit in een jaar waarin het Historisch Centrum op professionele wijze is neergezet én draaiend wordt gehouden. Er is door velen zeer veel werk verzet! Dit jaar gaan we…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 82

Bij de start van dit winterseizoen zijn voor het eerst alle activiteiten van de Historische Kring in het Historisch Centrum gepland. Aangezien gebleken is dat voor sommigen het aanmelden voor een activiteit een hobbel is het volgende. U kunt een plaats voor een activiteit reserveren via e-mail of per telefoon. U bent dan verzekerd van…
Lees verder

Voorwoord kwartaalbericht 81

Na zich jaren met groot enthousiasme te hebben ingezet heeft in juni jongstleden Wiet (A.H.F.) de Boer afscheid genomen als secretaris van de Historische Kring Laren. Wiet heeft een grote bijdrage geleverd aan de groei van het aantal donateurs, de lobby voor het Historisch Centrum (toen nog oudheidkamer) en de realisatie van dit voor de…
Lees verder