Column van de voorzitter (kwartaalbericht 92)

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 92)

De verschijning van De Getuigenis op Straat luidt een nieuw tijdperk in voor de Larense geschiedschrijving. Gerenommeerde wetenschappers hebben hun bijdrage geleverd aan de beschrijving van dit Larense fenomeen, dat rond midzomer nog steeds plaatsvindt. De uitgave van Leo Janssen Producties in samenwerking met Drukkerij Van Wijland, uitgeverij Noord-Holland en vormgever Berry Slok is een werk van formaat geworden, dat bij de Larense geïnteresseerden niet in de boekenkast mag ontbreken.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 92 [2005-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff

Omdat tijdens de onderzoeksfase zoveel interessant materiaal naar voren kwam is op initiatief van de Historische Kring een

Tentoonstelling estafette georganiseerd op vier locaties in het dorp. In ons eigen Historisch Centrum zijn een unieke baldakijn, oude gewaden en vaandels, maar vooral vele foto ’s uit de periode 1895-1995 en unieke filmbeelden bijeengebracht. Samen met Kees Kleijer van de Broederschap Sint Jan is het een unieke expositie geworden. Met de ander locaties, te weten Singer Laren, het Gemeentehuis en de Rabobank wordt een bijzonder overzicht gegeven van de vele facetten van de Sint Janstraditie.

Inmiddels maken wij ons op voor de jaarlijkse open Monumentendag, die – toevallig- in het teken staat van religieuze monumenten.

Stichting Oude Landbouwgewassen Laren

En dan is er nog onze jubileumwedstrijd. Iedereen wordt uitgenodigd deze zomer Laren op een zo mooi mogelijke wijze op de gevoelige plaat vast te leggen. Met weer een nieuwe Larense akker in beheer bij de Oude Landbouwgewassen wordt het deze zomer echt genieten, ook als u niet op vakantie gaat.