Column van de voorzitter

Voorwoord Kwartaalbericht 131

Als u dit leest, zijn we al weer zo’n vijf à zes weken in het nieuwe jaar! Een jaar dat voor ons ons zevende lustrumjaar zal zijn: we bestaan namelijk vijfendertig jaar! Op een jaardag van de Stichting Tussen Vecht en Eem in Singer Laren werd in 1980 de kiem gelegd voor onze Stichting. Nu,…
Lees verder

‘Uit grootmoeders kastje…’

Voor een hele grote generatie een bekend kinderrijmpje! Het is de titel van een lezing die in 2013 werd gehouden door Birgit Donker van de Mondriaanstichting. Zij deed dit bij de jaarlijkse lezing van de Reinwardt Academie. Zij stelde dat erfgoed een kwestie was van keuzes en koestering. Maar allereerst moet dan vastgelegd worden wat…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 128

Voorjaar! Iedereen en alles komt uit zijn of haar winterslaap! En dat na een winter van niks.

Voorwoord Kwartaalbericht 127

Dozen zijn verschoven, archiefkasten van hun plaats, nauwelijks nog ruimte om te zitten én het geluid van hamers en slijptollen: kortom, het archief staat op zijn kop! Wellicht heeft u op onze eigen site (www.historielaren.nl) of op de site van Larens Behoud (www.larensbehoud.nl) gelezen over het grote project waar het archief (lees: archivarissen en de…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 126

Je kunt geen krant opslaan of tijdschrift inkijken zonder het woord zorg tegen te komen. Zorg is ín, terwijl het úit om allerlei voorzieningen gaat. In Laren, een dorp met rond de elfduizend inwoners, hebben we opvallend veel zorgcentra. In willekeurige volgorde Johanneshove, Theodotion, Rosa Spierhuis en Stichtse Hof. Allemaal plekken waar heel veel lieve…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 125

De afgelopen zomermaanden stonden voor mij in het teken van traditie en trouw. Traditie komt uit het Latijn (traditio, van het werkwoord tradere) en betekent overdracht, overlevering of het verhalen. 

Voorwoord Kwartaalbericht 124

Eind mei een voorwoord schrijven voor het zomernummer van de Historische Kring Laren terwijl het buiten al dágen regent en de temperatuur niet boven de twaalf graden komt: het moet niet gekker worden! Zelfs voor een positief iemand, duurt deze winter eindeloos.

Voorwoord Kwartaalbericht 123

We leven nog! De wereld is niet vergaan en 2012 behoort al weer tot het verleden!

Voorwoord Kwartaalbericht 122

Waar blijft de tijd! Hebben we na 21 december überhaupt nog wel tijd? Als de Maya’s – en een paar anderen – gelijk krijgen, is dit het laatste Kwartaalbericht dat u ontvangt… dan is álles historie en zal er ook geen nieuwe geschiedenis meer geschreven worden!

Voorwoord Kwartaalbericht 121

Het hele leven bestaat uit keuzes maken. Nog deze week konden we kiezen voor rechts, links of het midden, voor groen, rood of paars. We hebben in ons land de vrijheid om te kunnen kiezen -in willekeurige volgorde- voor politieke partijen, voor scholen, voor mensen, voor vriendschappen, voor duurzaamheid, voor de zorg die we willen. We…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 120

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf baadt Laren al een week in de zomerse zon: het dorp is weer helemaal groen en de vogels laten daar hun vreugde over horen. Ook deuren staan open, zoals die van ‘onze’ Lindenhoeve.

Kwartaalbericht 119, Historische Kring Laren

Voorwoord Kwartaalbericht 119

We zijn alweer een aantal maanden op weg in het jaar 2012. Een jaar waarin volgens oude bronnen c.q. voorspellingen de wereld ophoudt te bestaan. Het einde der tijden? Ach, aan alle, zowel goede als kwade dingen, komt een einde. 

Voorwoord

13 november zal in Laren een datum blijven die steeds verbonden zal worden met schrik, ongeloof, verbijstering en vooral brandlucht. Er werd letterlijk en figuurlijk een gat geslagen in de geschiedenis van Laren. Zowel de honderdveertigjarige Houthandel Van Dijk als de bibliotheek brandden die nacht vrijwel tot de grond toe af, waarmee veel historisch materiaal…
Lees verder

Voorwoord

Als kind vond ik het reuze spannend om op de zolders bij mijn beide grootouders te komen. De geur, het stof en vooral alle herinneringen die daaronder lagen. Met de fantasie van een kind verzon ik dan ook de meest spannende verhalen die schuil gingen achter die donkere vlek in de linkerhoek en verwachtte een…
Lees verder

Voorwoord

Bij het uitkomen van dit kwartaalbericht zijn we al weer halverwege het jaar! De tijd gaat waanzinnig snel. Dat betekent dat er ook waanzinnig snel geschiedenis wordt geschreven. Alles wat achter ons ligt immers, behoort al tot die historie! We kijken nog even achterom naar enkele historische feiten van het afgelopen kwartaal. Het jaarverslag van…
Lees verder