Over presteren gesproken…

Over presteren gesproken…

Het Kwartaalbericht dat traditioneel in het voorjaarsnummer de Tweede Wereldoorlog als onderwerp heeft, ligt voor u.
Keer op keer wordt het Kwartaalbericht verbeterd. Alle complimenten aan de redactie die dit met veel zorg ieder kwartaal weer opbrengt! En of we de kleur kunnen handhaven? We gaan kijken of dat financieel haalbaar is. Hier geldt letterlijk: Hoe meer zielen hoe meer vreugd, want als we méér donateurs hebben die het Kwartaalbericht lezen, dan kunnen we ook méér uitgeven aan de presentatie daarvan…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 132 [2015-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

En over presenteren gesproken: als alles goed gaat zal het Larens kastaltaar (van rond 1830 of daarvoor) in september weer terug zijn in Laren. Na enige omzwervingen kwam het in 1946 in het Gooisch Museum terecht. Men betaalde toen tweehonderd gulden voor dit altaartje! Er werd bij verteld dat het een belangrijk en historisch (familie)stuk was. Lang stond het vervolgens in het depot. 

In oktober 2010 waren de eerste contacten met het museum. Nu, bijna vijf jaar later, zal het dan toch gaan gebeuren. Na al die jaren in depot – op twee of drie keer na dat het altaar geëxposeerd werd – was het kastaltaar er niet beter op geworden. We zochten en vonden – samen met gemeente Hilversum – een restauratieatelier die deze klus aankon. 

Een behoorlijk gedeelte van de kosten wisten we inmiddels te financieren via een stichting. Nog steeds echter zijn wij op zoek naar gelden om zowel de restauratie als de presentatie (in Raadhuis Laren) op een bijzondere wijze te kunnen doen. Een oproep  in het vorige Kwartaalbericht had als resultaat dat een echtpaar dat zestig jaar getrouwd zal zijn in april, zijn ‘cadeaupot’ bij de viering van dat heuglijke feit, ter beschikking stelt aan de restauratie. Een fantastisch gebaar! Goed voorbeeld doet goed volgen?

Inmiddels is het altaar gedemonteerd en zijn de eerste panelen al onder handen genomen. De engelen zien er weer uit zoals dat hoort: stralend! Op zowel onze Facebookpagina als onze website, zullen we regelmatig nieuws delen over de voortgang van de restauratie.

Ons lustrumjaar is al weer een heel eind op weg. Het altaartje is ons (lustrum)project, maar los daarvan hopen we dit jaar ook stappen voorwaarts te maken ten aanzien van presentatie. De website – ik hoop dat u daar al eens op gekeken heeft – heeft een nieuw jasje gekregen. Aangepast aan de tijd en de verwachtingen die men bij een website heeft. Een grote winst is ook de toegang tot de Beeldbank. Op de website vindt u tevens het gehele gedigitaliseerde Belarchief én een compleet overzicht van alle artikelen die verschenen zijn in eerdere Kwartaalberichten. De Facebook-pagina van de Historische Kring, zal regelmatig met nieuwe onderwerpen of weetjes worden gevuld. U wordt van harte uitgenodigd mee te kijken!

We hebben drie belangrijke visitekaartjes: het Kwartaalbericht, de website en de Lindenhoeve. Alle drie worden ze ‘gevoed’ door het grote archief. Ik schreef al eerder over de voortvarende wijze waarop de archivarissen de digitalisering ter hand nemen.

In de Lindenhoeve start eind april een nieuwe tentoonstelling: 

Hamdorff!
in en om Hamdorff aan het begin van de twintigste eeuw.

Een must voor iedereen die in Laren woont (en ver daar­buiten). Loopt u sowieso eens wat vaker binnen op zaterdag: los van de koffie zal ook de dienstdoende vrijwilliger en/of een bestuurslid u meenemen langs de expositie en uitleg geven. Op deze wijze délen we de geschiedenis van Laren nog meer! 

Na een tip van onze archivaris is er contact gelegd met de directie van de Scheper. Zoals bekend zal die school in Laren sluiten. Het interessante archief van de school heeft nu onze aandacht. Er is alle medewerking toegezegd vanuit de school, zodat we wéér een stukje geschiedenis kunnen bestuderen en mogelijk etaleren. 

Sámen maken we geschiedenis, sámen delen we die geschiedenis.

Een mooi voorjaar gewenst!

Antoinetty van den Brink, voorzitter