Larensevoorouders.nl

Larensevoorouders.nl

De website www.larensevoorouders.nl is helemaal vernieuwd. Hier kun je Larense stambomen vinden van ruim 60.000 personen en ruim 20.000 familieverbanden. Er zijn vele nieuwe mogelijkheden zoals meerdere foto’s en verhalen die bij de personen geplaatst kunnen worden. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 132 [2015-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Yvonne Majoor van de Historische Kring Laren heeft al deze data onlangs in de nieuwe structuur opgenomen waarbij enkele gegevens verloren kunnen zijn gegaan. De praktijk zal aangeven of dat zo is en welke dat zijn. Uw op- of aanmerkingen zijn daarom van harte welkom. Via de site – www.larensevoorouders.nl – kunt u contact met Yvonne opnemen.