Column van de voorzitter

Traditie, cultuur, vrijwilligers, monumenten & activiteiten

Het zal u niet ontgaan zijn dat de akkers in het dorp er prachtig bijstaan. Dat betekent dat het traditionele oogstfeest nadert. Een evenement waarmee ik rekening heb gehouden bij de vakantieplanning. Dorpse kneuterigheid waar ik zo van houd en niets van wil missen. En ik blijk niet de enige. Onze penningmeester vertelde mij dat…
Lees verder

Tradities

Eigenlijk wilden we de eerste dag al smullen, maar dat hebben we niet gered. Op zaterdag 23 maart was het dan eindelijk zover. Poffertjes, met een glas chocomelk. Onze zoon van 7 bestelt wafels. Dat blijkt strategisch een goede keuze. De meeste mensen bestellen namelijk poffertjes, waardoor hij snel kan beginnen aan zijn wafels. Tegen…
Lees verder

Feesten in Laren

In 2019 gaat het dak eraf! Letterlijk, want de rieten kap van de Lindenhoeve wordt in de loop van dit jaar vervangen en geïsoleerd. Een flinke klus waarvan (nog) niet duidelijk is wanneer die gaat plaatsvinden. Dat maakt het plannen van activiteiten, zoals een tentoonstelling of voordracht, lastig. Daarom hebben wij gekozen voor een flexibel…
Lees verder

Is daar nog belangstelling voor?

“Gaan jullie nog lang door met die Historische Kring, is daar nog belangstelling voor?” De vraag verrast me.

Ook daar zijn wij natuurlijk bij!

De Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L) zet zich in om restanten van de oorspronkelijke engen, meer dan 10 ha, te gebruiken waarvoor deze vroeger bedoeld waren. Doordat de akkers merendeels solitair gelegen zijn, is de bewerking arbeidsintensief. Er wordt veel werk door vrijwilligers verricht. Een aantal van die vrijwilligers was recent in het nieuws, via…
Lees verder

Voorjaarsschoonmaak

De poffertjeskraam staat weer fraai op de Brink. Voor mij hèt culinaire teken dat de lente is begonnen. Een in onbruik geraakte traditie die bij de lente hoorde, is de voorjaarsschoonmaak. Die was vroeger noodzakelijk vanwege het gebruik van kolenkachels en het ontbreken van stofzuigers en andere hulpmiddelen die het huishouden vandaag de dag vergemakkelijken. Bovendien…
Lees verder

Een spannend jaar, waarin we nog meer geschiedenis gaan schrijven

De beste wensen voor 2018! Een spannend jaar, waarin we nog meer geschiedenis gaan schrijven. Dan doel ik in het bijzonder op de gemeenteraadsverkiezingen in maart, de mogelijke gemeentelijke herindeling en de vraag hoe de belangen van Laren in de toekomst behouden blijven. Voor een antwoord op die vraag is het zinnig om ook naar de rijke historie…
Lees verder

Een leerzaam jaar over de rijke geschiedenis van Laren

U heeft het laatste kwartaalbericht van 2017 in handen en leest nu mijn laatste column in mijn eerste voorzittersjaar. Voor mij in vele opzichten een leerzaam jaar, waarin ik meer te weten ben gekomen over de rijke geschiedenis van Laren. Nog leuker vind ik dat ik veel lieve mensen heb ontmoet. Daarop zou ik hier…
Lees verder

Achterlaten & vooruitkijken

Met de geschiedenis van Laren wordt hij altijd in een adem genoemd: Ernst Wortel. Met passie voor Laren spande hij zich actief in voor het dorp, ook om de geschiedenis en tradities van Laren levendig te houden. Dat laatste deed Ernst onder andere door publicaties in de Laarder Courant de Bel en ons Kwartaalbericht, het…
Lees verder

Betrokkenheid & inspiratie

Wat mij in mijn eerste maanden als voorzitter is opgevallen, is de enorme betrokkenheid van onze dorpsgenoten. Dat is zichtbaar bij het Monument voor de Joodse kinderen, dat 20 april is onthuld. Met donaties en een benefietdiner is de realisatie van het monument mede mogelijk gemaakt.

Een nieuw jaar – een nieuwe voorzitter

Met een welgemeende groet en de beste wensen voor het nieuwe jaar 2017 open ik deze column als nieuwe voorzitter van onze Stichting Historische Kring Laren. Dat doe ik met enige schroom, omdat ik relatief kort bestuurslid ben. Bovendien realiseer ik mij dat de achtergebleven schoenen van Antoinetty van den Brink voor mij wat groot…
Lees verder

‘Stokjes worden doorgegeven…’ deel 2

Het is zo’n acht jaar geleden dat ik voor het eerst voet zette over de drempel van de Lindenhoeve. Dit was naar aanleiding van de (telefonische) vraag of ik voorzitter van de Kring wilde worden. Een ontmoeting met Karel Loeff en Gerard Schouten volgde. Wat ze niet wisten was dat ik al ‘verkocht’ was, voor…
Lees verder

Oud en jong: stokjes worden doorgegeven…

Het lijkt wel of het in de lucht zit: jonge mensen die zich aangetrokken voelen tot de geschiedenis van Laren! Het begon met de benoeming van een nieuw bestuurslid: Bas Holshuijsen, (net) veertiger, weer terug komen wonen in Laren met zijn partner en jonge zoon. Bas is geboren in het Sint Jansziekenhuis, voetbalde bij LVV en heeft hier ook gehockeyd.…
Lees verder

Bedankt dat wij bevrijdingsdag kúnnen vieren!

Hoe dieper ik de doos induik, hoe meer er naar boven komt van een verleden dat nog niet eens zó ver van ons af ligt: de oorlogsjaren 1940-1945. Het is een stukje verleden van mijn schoonvader, R.E.M. van den Brink (Dolf), de derde zoon van Cornelis (Krelis van Teunenmijns), een van de oprichters van Van den…
Lees verder

Dit bijzondere jaar is voor ons extra spannend…

Op 1 januari lagen er maar liefst driehonderdzesenzestig dagen vóór ons. Eén extra dag dit jaar om fijne en inspirerende dingen te doen, om stil te staan bij of met onze dierbaren, bij dromen en wensen! Van harte hopen wij dat het een mooi jaar voor u zal worden.