Hoe en wanneer kunnen wij elkaar weer ontmoeten?

Hoe en wanneer kunnen wij elkaar weer ontmoeten?

Werd in het vorige Kwartaalbericht teruggeblikt op 40 jaar historische Kring Laren, blik ik in dit voorwoord liever vooruit. Want het werd een bijzonder jubileumjaar. De Lindenhoeve was grotendeels gesloten of beperkt toegankelijk; activiteiten konden niet worden georganiseerd. Geen feest met slingers dus. Op het moment van schrijven is te voorzien dat ook de Vrijwilligersborrel in december niet door kan gaan. Daar wil ik niet te lang over somberen, want dat verandert niets aan de situatie… Dan is het beter om vooruit te kijken. En plannen te maken voor de toekomst.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 154 [2020-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Vooruit kijken in de huidige situatie is een uitdaging. Hoe en wanneer kunnen wij elkaar ontmoeten? Gaan evenementen als de INmarkt of het Oogstfeest van de SOLL volgend jaar wel door? Dat zijn voor de HKL zeer belangrijke vragen. Relevant voor de zichtbaarheid, maar ook om boeken te verkopen, mensen te interesseren voor de geschiedenis van Laren en leden te werven. Alleen samen houden wij de geschiedenis van Laren levend.

Gelukkig hebben wij een geweldige redactie, die er ieder kwartaal weer in slaagt om een interessant Kwartaalbericht te maken. Maar het Kwartaalbericht is geen massaproduct, het is geschreven voor de geïnteresseerde lezer. Voor u.
Wellicht dat u nog andere geïnteresseerden kent, die nog geen donateurs zijn van de HKL?
Als u een lidmaatschap cadeau doet of een lid aanbrengt, dan krijgt u daar het boek ‘Laren van weleer’ gratis bij – zo lang de voorraad strekt uiteraard. Het is nog altijd de ambitie om de magische grens van 1.000 donateurs te bereiken en daar hebben wij uw hulp bij nodig.

Het nieuwe beleidsplan dat in ontwikkeling is, dwingt ook tot het maken van plannen. Voor de ledenwerving gaan wij een werkgroep oprichten, waarvoor ook actieve vrijwilligers zich kunnen aanmelden via info@historischekringlaren.nl. Het beschikbaar maken van het digitale archief via de website is een ambitie die ik zelf belangrijk vind. Op een toegankelijke wijze de geschiedenis etaleren via de website lijkt mij prachtig. Dat vergt tijd en inspanningen om te realiseren. Vermeldenswaardig is dat we een nieuwe vrijwilliger hebben gevonden, Eric Snelders, die daarbij kan en wil helpen.

Onze vrijwilligers zijn het kloppend hart van de HKL. Zij zijn voor de HKL onmisbaar en daarom bieden wij hen als bestuur traditioneel de Vrijwilligersborrel aan. Een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. Dat zit er dit jaar niet in, maar wij zullen op een alternatieve wijze onze waardering laten blijken.

Een positieve afsluiter is dat het dak eraf gaat. De gemeente heeft aan Rietdekkers G. de Boer opdracht gegeven de kap van de ­Lindenhoeve te vervangen. Dat zou in januari of februari moeten aanvangen. Hoe fijn is het dat we onze inboedel dan veilig mogen opslaan in de voormalige Rabobank, met dank aan Wim Jordaan? Het archief heeft eerder al eens een plan voor het opfrissen van de Lindenhoeve uitgewerkt, dus daar kunnen wij nu mooi ons voordeel mee doen. We gaan er samen wat moois van maken!

Het belangrijkste is dat we elkaar straks weer gezond in de Lindenhoeve kunnen ontmoeten. Dat op de zaterdagmiddagen in een veilige, gezellige en informele sfeer van gedachten kan worden gewisseld over de geschiedenis van Laren, zonder 1,5 meter afstand. Ik kijk daar naar uit.

Bas Holshuijsen, voorzitter