Column van de voorzitter

Voorwoord

13 november zal in Laren een datum blijven die steeds verbonden zal worden met schrik, ongeloof, verbijstering en vooral brandlucht. Er werd letterlijk en figuurlijk een gat geslagen in de geschiedenis van Laren. Zowel de honderdveertigjarige Houthandel Van Dijk als de bibliotheek brandden die nacht vrijwel tot de grond toe af, waarmee veel historisch materiaal…
Lees verder

Voorwoord

Als kind vond ik het reuze spannend om op de zolders bij mijn beide grootouders te komen. De geur, het stof en vooral alle herinneringen die daaronder lagen. Met de fantasie van een kind verzon ik dan ook de meest spannende verhalen die schuil gingen achter die donkere vlek in de linkerhoek en verwachtte een…
Lees verder

Voorwoord

Bij het uitkomen van dit kwartaalbericht zijn we al weer halverwege het jaar! De tijd gaat waanzinnig snel. Dat betekent dat er ook waanzinnig snel geschiedenis wordt geschreven. Alles wat achter ons ligt immers, behoort al tot die historie! We kijken nog even achterom naar enkele historische feiten van het afgelopen kwartaal. Het jaarverslag van…
Lees verder

Kwartaalbericht 115, Historische Kring Laren

Voorwoord

Het jaar 2011 is voor de Kring heel goed begonnen: op 8 januari opende Wethouder De Jong de tentoonstelling over Rietdekken van ons ‘eigen’ Larens familiebedrijf Gebr. De Boer. Het was de eerste tentoonstelling van de nieuwe commissie: Thijmen van der Zwaan en Winnie Fokker. Het resultaat mag er zijn! Zij namen het stokje over…
Lees verder

Voorwoord 114

Over enkele weken is ons 6de lustrumjaar alweer voorbij! 1980-2010: dertig jaar Historische Kring Laren. In 1980 werd in het Singer Laren de basis gelegd voor de Kring. Dertig jaar later hebben we in datzelfde Singer Laren één van de twee lustrumtentoonstellingen mogen vieren.

Kwartaalbericht 113

Op het moment dat u dit leest, is de vakantie achter de rug: de tenten zijn weer opgeruimd, kinderen mogen niet meer te lang opblijven -ze hebben immers weer school- en langzaam maar zeker maakt men zich op voor herfst en winter. Vroeger een zeer voor de hand liggende volgorde. Nu, in de tijd van…
Lees verder

Door de wol geverfd, weverijen in Laren

De vlag mag uit! De lustrumtentoonstelling “Door de wol geverfd, weverijen in Laren” gaat door! Hoewel we nog wachten op antwoord van tenminste één subsidiegever, heeft een ander al aangegeven vertrouwen te hebben in dit boeiende onderwerp. Dat geld zal de basis zijn, vanwaar uit wij – voorlopig – verder gaan werken. Zowel in Singer…
Lees verder

Voorwoord

Wij zijn alweer een paar maanden op weg in ons lustrumjaar: 2010! Dertig jaar geleden heeft een aantal mensen, gestimuleerd door de Vereniging Tussen Vecht en Eem, de basis gelegd voor de Historische Kring Laren. Nu, dertig jaar later, heeft onze Stichting een kleine negenhonderd leden/donateurs, een onderkomen, de Lindenhoeve, waar we allemaal trots op…
Lees verder

Voorwoord 110

Alweer voor de vierde keer dat ik het voorwoord mag schrijven voor het Kwartaalbericht. Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Vorig jaar rond deze tijd werd ik gevraagd voorzitter te worden en op 1 januari a.s. hebben we het eerste jaar erop zitten. Een jaar waarin het bestuur verder uitgebreid is en we nu…
Lees verder

Voorwoord 109

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf komen de eerste mensen alweer terug van hun vakantie. Het is augustus en hoewel we ons de Sint Jans­processie nog duidelijk voor de geest kunnen halen, raakt die toch alweer op de achtergrond. Ook de onmiskenbare vrolijke geluiden van de kermis, de geur van oliebollen en het…
Lees verder

Voorwoord

Iedere dag wordt er geschiedenis geschreven! Maar zóveel hoofdstukken tegelijk als in ons mooie Laren zal men niet snel evenaren! Als je de laatste weken de plaatselijke pers en websites bekijkt, gonst het in Laren van de activiteiten. Het hebben van een rijke, gezamenlijke historie inspireert, ook vandaag de dag, veel mensen om toekomst te…
Lees verder

Voorwoord

Op 7 januari j.l. mocht ik de voorzittershamer overnemen van Karel Loeff. Weliswaar met enige schroom: in de afgelopen 12 jaar heeft Karel – samen met komende en gaande bestuursleden en heel veel andere trouwe vrij­willigers – de Kring op de Gooise kaart gezet. Er is veel gebeurd en bereikt! Valt daar nog iets toe…
Lees verder

Voorwoord

Na twaalf jaar is voor mij het moment gekomen om de voorzittershamer over te dragen aan een opvolger. Ik was, toen ik ging nazoeken wanneer ik was aangetreden, er zelf verbaasd over dat ik zo’n lange periode de kring heb mogen leiden. Uw reacties waren soms verbaasd, waarom ik wegga. Ik blijf in Laren, hou…
Lees verder

Voorwoord

Op 4 augustus bereikte ons het bericht van het overlijden van de heer Klaas Kool. Klaas stond mede aan de basis van de Stichting Historische Kring Laren.

Voorwoord

Dit zomernummer staat deels in het teken van feest. Behalve een artikel over de Larense zomerkermis besteden we ook aandacht aan de viering van Koninginnedag, voordat deze op 30 april werd gehouden.