Voorwoord

Voorwoord

Bij het uitkomen van dit kwartaalbericht zijn we al weer halverwege het jaar! De tijd gaat waanzinnig snel. Dat betekent dat er ook waanzinnig snel geschiedenis wordt geschreven. Alles wat achter ons ligt immers, behoort al tot die historie! We kijken nog even achterom naar enkele historische feiten van het afgelopen kwartaal. Het jaarverslag van het lustrumjaar 2010 is inmiddels op de website te lezen. Daar kunnen we zien dat de Kring springlevend is, alle activiteiten van het jaar nog eens op een rijtje!

In maart kwam het boek “Door de wol geverfd” uit. Er was veel belangstelling bij de boekpresentatie, zowel bij de Larense Boekhandel als in de media. De verkoop loopt, zoals we hoopten, heel goed. Begin april mochten we voor het eerst de ‘Het-schaap-met-de-vijf-poten-erepenning’ uitreiken aan Antoon Bruggeling. Deze erepenning hebben we ingesteld om mensen die op een bijzondere wijze bijgedragen hebben aan het overbrengen van de boodschap van de Historische Kring te eren. Inmiddels is er na de drukbezochte tentoonstelling over rietdekken, een kortlopende tentoonstelling geweest over de oorlog, onderduiken en bezetting in Laren. Dit gebeurde naar aanleiding van de publicatie Een geschiedenis in Laren, van de (teken)hand van Joop Troeder. Een joodse jongen uit Laren -geboren in 1928 op de P.C. van den Brinkweg- tekende zijn herinneringen uit zijn jeugd. Op veertienjarige leeftijd moest hij onderduiken op het Raboes. Inmiddels kunnen we in de Lindenhoeve een tentoonstelling bewonderen over ‘onze St. Jansprocessieversieringen: toen en nu’ (zie pag. 13). Wat gebeurt er allemaal achter de schermen vóór wij de Sint Jansprocessie gaan lopen? U ziet het op de zaterdagmiddagen in de Lindenhoeve. In verband met de Sint Jansprocessie zijn wij op zondag 26 juni tussen 12.00 en 14.00 uur extra open. Wij hopen dan aan de bezoekers (dus niet de lopers) van de processie iets mee te geven over het vele werk wat door het jaar heen wordt verzet om de processie ‘in alle eer en glorie’ te laten plaatsvinden. U én uw vrienden van buiten Laren zijn van harte welkom! 

In de zomer gaan we een expositie houden met en aan de hand van onze eigen collectie. De werktitel is: We hebben veel in huis! Veel historische voorwerpen en documenten die in de loop der jaren zijn geschonken gaan we tonen. Het is úw geschiedenis. De Kring kijkt achterom maar ook graag vooruit. De nieuwe geschiedenis ligt immers in de toekomst! We hopen als bestuur zóveel in huis te hebben dat we veel mensen kunnen inspireren zich te interesseren voor Laren en haar bewoners! Wij wensen u een mooie zomer!

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 116 [2011-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.