Voorwoord

Voorwoord

Wij zijn alweer een paar maanden op weg in ons lustrumjaar: 2010! Dertig jaar geleden heeft een aantal mensen, gestimuleerd door de Vereniging Tussen Vecht en Eem, de basis gelegd voor de Historische Kring Laren. Nu, dertig jaar later, heeft onze Stichting een kleine negenhonderd leden/donateurs, een onderkomen, de Lindenhoeve, waar we allemaal trots op kunnen zijn, waarin een fantastisch archief, wisselende tentoonstellingen én vier maal per jaar het Kwartaalbericht waar u kunt lezen over het (met name áchter ons liggende) reilen en zeilen van personen en zaken in Laren.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Al met al zijn we dus in een blije en dankbare stemming! Graag zouden we het lustrum willen vieren door een tentoonstelling te organiseren over de tweehonderd jaar geschiedenis van de weverijen in Laren. Een tentoonstelling waar we zowel het sociaal-economische belang voor Laren, als het ambacht en uiteraard het culturele aspect willen belichten. Het ligt in de bedoeling dat we zowel in Singer Laren als in de Lindenhoeve tegelijk een tentoonstelling hebben over dit onderwerp. De eerste subsidieaanvragen zijn de deur uit en het is afhankelijk van de eerste toezegging of we ervoor kunnen gaan. Rond 1 april (dus té laat om het in dit Kwartaalbericht te laten weten) bepalen we of we het wel of (helaas!) niet gaan doen. Singer Laren heeft inmiddels alle medewerking toegezegd. Gezien de plaats ook die Singer in Laren inneemt, menen wij dat deze tentoonstelling over de roots van Laren een ultieme verbinding is met het cultureel erfgoed. Wíj zijn er klaar voor om onze schouders eronder te zetten; nu duimen dat we het financieel kunnen rondbreien. Mocht u nu zeggen: ‘Ik wil ook graag mijn financiële steentje bijdragen voor dit lustrum’, dan nodigen wij u van harte uit om op rekeningnummer 33.49.09.007 een (extra) donatie te doen onder vermelding van “Door de wol geverfd”. Via onze website houden we u op de hoogte over de tentoonstelling én van veel wèl en hopelijk weinig wee van de Stichting!

Een beetje ‘wee’ moet ik met u delen. ‘Onze’ Bep De Boer zal een stapje of enkele stapjes terug doen van ál zijn activiteiten voor de Kring. Zijn hart en prioriteit ligt bij het archief en het beantwoorden van vragen daarover. Dat blijft hij (gelukkig) doen! De vele, vele hand- en spandiensten die Bep als vanzelfsprekend jaren deed, zullen nu door anderen ingevuld moeten worden. Ook is Bep het afgelopen jaar weer ingesprongen in het bestuur om onze nieuwe secretaris in te kunnen werken. Deze laatste staat nu stevig op eigen benen en Bep kan deze taak dus ook loslaten. Wélke vorm van dank ook aan Bep, het is altijd te weinig!! Bep is de Kring! Ik weet zeker dat we hem op veel momenten en plaatsen zullen missen, maar ik heb tevens het vertrouwen dat we oplossingen zullen vinden om dit gat te vullen. Ik hoop u in dit lustrumjaar vaak tegen te mogen komen in Laren, de Lindenhoeve en/of straks in oktober in Singer Laren vanwege ons lustrum!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 111 [2010-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.