Nieuwe functie bij Historische Kring Laren

Nieuwe functie bij Historische Kring Laren

Met ingang van januari 2009 is de nieuwe functie ‘ledenadministrateur’ in het leven geroepen bij de Historische Kring. Op dat moment bood Bert Wolda zich als vrijwilliger aan. Hij speelt graag met het computerprogramma Excel – het leek hem wel wat!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 111 [2010-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Van Gerard Schouten, de “oude” penningmeester, zijn alle paperassen betreffende deze administratie naar hem gegaan. Het blijkt dat een belangrijk onderdeel het bijhouden van de donaties is. Daardoor werkt hij nauw samen met de “jonge” penningmeester Jos Joosen.

Bert Wolda heeft veel administratief werk gedaan. Het zit blijkbaar in zijn bloed. Op een wandeling, zijn tas in de hand, van zijn werk in Amsterdam naar het Centraal Station werd hij een keer nageschreeuwd door een Amsterdamse: “hé boekhouwer”!

Zijn dagelijks werk bestond uit alle facetten van het pensioen: administratie, voorwaarden, berekenen pensioenen en premies, opmaak contracten en pensioenregelingen, advisering, en alles wat verder nog bedacht kan worden op dit gebied. Daarnaast deed hij werk als assistent-actuaris. Een feit is daarbij dat zijn lol in het werk bestaat uit het zo goed mogelijk doen van dat werk (misschien wel soms iets te nauwkeurig).Dit is een nieuwe stap op het pad van vrijwilligerswerk. Penningmeester bij een coöperatieve vereniging en allerlei kerkelijke bezigheden waren vorige stappen. De hoofdtaak van de ‘leden’administateur is het bijhouden van de namen, adressen (ook e-mail), postcodes, woonplaatsen van de bijna 900 ‘leden’. 

Om dat zo goed mogelijk te doen is hij echter van U afhankelijk. én een van de eerste probleempjes die hij tegenkwam op dit pad was: de naam van degene die betaalt is niet altijd de naam van het ‘lid’ in het bestand. Dat was even zoeken!

Tevens blijken in de loop van het jaar diverse verhuizingen niet doorgegeven te worden aan de Kring, waardoor het kwartaalbericht “fout” bezorgd gaat worden! (Ook de nota trouwens). Dus: geef graag elke wijziging direct even op! Hij is U er zeer dankbaar voor.