Voorwoord Kwartaalbericht 119

Voorwoord Kwartaalbericht 119

Kwartaalbericht 119, Historische Kring Laren

We zijn alweer een aantal maanden op weg in het jaar 2012. Een jaar waarin volgens oude bronnen c.q. voorspellingen de wereld ophoudt te bestaan. Het einde der tijden? Ach, aan alle, zowel goede als kwade dingen, komt een einde. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 119 [2012-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Elders in dit kwartaalbericht leest u over het vertrek van Bep De Boer. Voorwaar het einde van een tijdperk. Gedurende ruim dertig jaar heeft Bep zijn tijd en talent aan de Kring gegeven. 

Afgelopen november kwam er nogal abrupt een einde aan de bibliotheek aan de Sint Janstraat en aan Houthandel Van Dijk. Deze laatste na ruim honderdveertig jaar aanwezigheid in het hart van Laren.
U las uitgebreid over de houthandel in het kwartaalbericht 117 en op 21 april a.s. opent een tentoonstelling over Van Dijk in de Lindenhoeve. Een tentoonstelling die zowel een begin als een einde markeert: het einde van een tijdperk actieve houthandel en het begin van de geschiedschrijving van een markant bedrijf. Bij de opening van de tentoonstelling zal er ook een boek uitkomen, waarvan de werktitel voorlopig ‘houthandelaren – houthandel van dijk’ is. 

Wij als Historische Kring doen wat in ons vermogen ligt om zoveel als mogelijk alles wat in het dorp speelde en speelt, te bestuderen, te documenteren én te etaleren, van heel lang geleden tot in het recente verleden. Zo kon u, lopend door de gangen van de Stichtse Hof, een expositie zien over de Gooische tram, samengesteld door onze tentoonstellingscommissie. Op het moment dat u dit leest, is deze inmiddels verplaatst naar Johanneshove. Zo reizen wij eveneens naar diegenen die minder goed ter been zijn. In 2012 zal ook de nieuwe bibliotheek haar deuren openen. Een bibliotheek waar dan een kleine tweehonderd boeken aanwezig zullen zijn over de geschiedenis van Laren of directe omgeving. Zij zijn bijeengebracht door vele lieve en betrokken personen die reageerden op de oproep van de Kring om historische boeken beschikbaar te stellen voor de zo zwaar en tot in de kern getroffen bieb. Ook complete jaargangen van belangrijke tijdschriften zijn aangeboden. Een aantal personen heeft toegezegd om de eventuele gaten op te vullen uit hun eigen collectie. Door al deze gaven zijn wij in staat om de geschiedenis van Laren, ook op een andere plek dan de Lindenhoeve, te delen met alle belangstellenden. Bij het dramatische, vurige einde, begon ook weer de opbouw van een eigen collectie over het verleden van Laren en haar bewoners. 

Als we het over het verleden hebben, denken we, zeker in het voorjaar, altijd ook even aan de oorlog, het verzet, de slachtoffers. De redactie besteedt hier traditiegetrouw altijd veel aandacht aan. In dit kwartaalbericht leest u erover. Zij haalt het verleden weer voor een moment naar vandaag, de dapperen krijgen weer even aandacht, een pluim, iets wat in die dagen vaak niet kon. Geheimhouding, want verraad lag misschien wel om de hoek. Het is goed om stil te staan bij de dagen en tijden die achter ons liggen.

En al dat gespit in het verleden? Wij, zowel de vrijwilligers van de Kring, de redactie als het bestuur, vinden dat het éinde!!