Voorwoord Kwartaalbericht 125

Voorwoord Kwartaalbericht 125

De afgelopen zomermaanden stonden voor mij in het teken van traditie en trouw. Traditie komt uit het Latijn (traditio, van het werkwoord tradere) en betekent overdracht, overlevering of het verhalen. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 125 [2013-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

De zomer begint traditiegetrouw in Laren met de ‘Getuigenis op straat’: de Sint Jansprocessie waar zoveel bewoners van Laren bij betrokken zijn. Het hoort onlosmakelijk bij het -vroeger vooral Roomse- dorp. Van grootvader op vader en nu zoon, vindt de overdracht plaats van de waarden en achtergronden van de processie en daarnaast ook van de hand-en-spandiensten die sommige families al decennialang leveren aan alle voorbereidingen. Ook historisch is de processie nog steeds een interessant en nog lang niet afgerond onderwerp. Na de processie komt -zoals dat hoort- de kermis. Hier in Laren zijn we gezegend met een zeer enthousiaste kermisintendant en dat betekent dan ook dat ‘onze’ kermis op de kaart staat. Als na een kleine week de draaimolens stilvallen en het reuzenrad meer dan genoeg gezien heeft van het vele groen dat Laren rijk is, valt onze blik weer op de verstilde akkers van de SOLL. Op diverse plaatsen in Laren staan de aardappels of staat de gerst er goed bij. Het oogstfeest is vervolgens een traditie die aan het eind van de zomer plaatsvindt. Ook dan kan je zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Het op zo een bijzondere wijze vasthouden en doorgeven van de traditie van bijvoorbeeld het oogsten zoals ze dat in het verleden deden, of het houden van bijenkasten en daardoor de heerlijke Larense heidehoning kunnen krijgen. Of het behouden van de kledingdracht, met een zorg en oog voor detail dat het bijna professioneel is. De Historische Kring Laren probeert haar steentje bij te dragen door verhalen vast te leggen van de vroegere geschiedenis, maar ook van hetgeen er vandaag de dag gebeurt. Immers, het heden vormt de basis voor de geschiedenis in de toekomst. Allemaal tradities die vooral ook met trouw te maken hebben. Trouw zijn aan waar je voor staat. Ik denk dan aan de vrijwilligers op vele fronten, die er zijn als er een beroep op hen gedaan wordt. Sommigen zijn wel eens in het nieuws en die kennen we van gezicht of naam, maar veel méér vrijwilligers werken in de stilte van de anonimiteit. Van harte hoop ik dat zij ingaan op de uitnodiging van de gemeente om naar de vrijwilligersavond te komen in College De Brink, want zíj verdienen de pluim voor hun trouwe en veelal onzichtbare inzetbaarheid. En misschien dat dan de -recente- traditie van de Wally Moesprijs weer een vervolg krijgt!

Trouw was ook onze archivaris Philip Dorant die, helaas veel te jong, in het voorjaar overleed. Ondanks het ongemak van zijn ziekte, kwam hij trouw naar de Lindenhoeve om -na capriolen uithalend op de trap naar beneden- met de andere vrijwilligers de geschiedenis van Laren te archiveren. Met een grote voortvarendheid nam hij de digitalisering en reorganisatie van het archief ter hand. Wij verloren in hem een prettig mens en een zeer capabele, betrokken vrijwilliger!

Trouw schreef Ernst Wortel zijn ‘Toen en nu-stukjes’ in de Laarder Courant en in ons eigen Kwartaalbericht. Op 13 september openden we een tentoonstelling aan de hand van ruim veertig van die stukjes waarbij we u meenemen op een wandeling door het dorp van verleden naar heden.
Waar de ansichtkaarten van Ernst Wortel ons de vroegere situatie laten zien, geeft Peter van Rietschoten ons door zíjn lens een zicht op het heden. Zoals u weet kunt u iedere zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur binnenlopen. Van harte welkom om de tentoonstelling ‘Wortels!’ te komen bekijken of ons te vragen naar hetgeen we ‘bestuderen en etaleren’: de geschiedenis van Laren. Traditiegetrouw staat de deur van de Lindenhoeve gastvrij open en de koffie klaar!