Voorwoord 114

Voorwoord 114

Over enkele weken is ons 6de lustrumjaar alweer voorbij! 1980-2010: dertig jaar Historische Kring Laren. In 1980 werd in het Singer Laren de basis gelegd voor de Kring. Dertig jaar later hebben we in datzelfde Singer Laren één van de twee lustrumtentoonstellingen mogen vieren.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 114 [2010-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Ons motto: De Historische Kring Laren bestudeert en etaleert de geschiedenis van Laren! werd hier nog eens onderstreept. Ook naar de Lindenhoeve vonden heel veel mensen de weg en wat ons goed deed, is dat er velen waren – zelfs uit Laren! – die nog nooit een voet over de drempel van de Lindenhoeve hadden gezet en ons nu wisten te vinden. Zij vonden hier binnenkomen zeer verrassend en gingen weg met méér kennis over ‘ons’ oude Laren én de belofte terug te komen.

Zeer welkom waren ook de jongeren. Enkele meisjes wilden graag spinnen leren, nadat zij dat hadden zien doen tijdens de zaterdagopening. Wij gaan daar voor zorgen! De aandacht voor de weverijen heeft veel herinneringen losgemaakt. Tot ná de openingen kwamen mensen met verhalen of materialen. Nu nog het boek samenstellen dat medio maart zal verschijnen. U kunt zichhiervoor tot 31 december 2010 op voorinschrijven. Dat kan zowel in de Lindenhoeve als op onze website. Bij een voorinschrijving krijgt u 5 euro korting, daarna kost het boek 22,50 euro. Voor dat geld heeft u zo’n 120 pagina’s aan verhalen, foto’s, achtergrondinformatie en historische artikelen. Alle deze Larense draden zijn verweven tot één werkstuk.

In dit lustrumjaar hebben we ook drie ereleden mogen benoemen. Dit deden we bij de feestelijke opening in Singer Laren. Elders in dit kwartaalbericht leest u meer over deze bijzondere leden van de Historische Kring Laren. Een ander doel wat we ons dit speciale jaar gesteld hadden, is de Lindenhoeve weer voorzien van zijn naam en ook dat is gelukt. Nog dit jaar zal er ook licht op de hoeve schijnen. Zowel letterlijk als figuurlijk wilden we meer zichtbaar zijn: ons inziens is dat gelukt! 

Wat niet is gelukt – tot nu toe althans- is het binnenhalen van de 1000ste donateur. Onze actie eind augustus leverde vele nieuwe donateurs op. Donateurs die niet alleen de 15 euro betalen voor het ‘gewone’ donateurschap maar daar bovenop een extra jaarlijks bedrag toezegden. Uiteraard zijn we daar zeer verguld mee! De eerlijkheid gebied dat, als we de donateurs die voor het tweede achtereenvolgende jaar niet betaalden, níet hadden afgevoerd van de lijst, we een heel eind op weg waren naar de 1000. Echter, wij meenden dat een lijst met alleen betálende donateurs reëler is. We gaan er dus nog maar even tegenaan: de 1000 tegemoet!

Erna Willard heeft na een aantal jaren het bestuur verlaten. Door haar volharding en inzet zijn alle formaliteiten bij de Kamer van Koophandel nu helemaal in orde en up to date! Ook was zij hét gezicht bij de kraam tijdens de oogstfeesten van de Soll én als gastvrouw in de Lindenhoeve. Het bestuur is Erna zeer erkentelijk voor haar meedenken en -doen in de afgelopen tijd! Als nieuw bestuurslid mochten wij Thijmen van der Zwaan begroeten. Ook met hem hopen we op een fijne en creatieve samenwerking.

Op 18 december al sluiten de deuren van de Lindenhoeve dit jaar. Kerst en Oudjaar vallen op een zaterdag en hoe graag we u daar ook ontvangen, dán zijn we echt dicht. Op 8 januari staan de deuren weer open en start ons nieuwe jaar met de opening van een tentoonstelling over Riet! 

Bij deze wil het bestuur u allen zeer hartelijk danken voor uw aandacht en inzet voor de Historische Kring in 2010 en vooral een ieder een zinvol, gelukkig en gezegend 2011 toewensen.