3 Ereleden voor Historische Kring!

3 Ereleden voor Historische Kring!

Op 22 oktober 2010 werden bij de opening van de lustrumtentoonstelling “Door de wol geverfd!” in het Singer Laren over 250 jaar weverijen, door het bestuur van de Historische Kring Laren drie ereleden benoemd. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 114 [2010-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink

Ereleden dienen aan een kwalitatieve en een kwantitatieve eis te voldoen: het zijn vrijwilligers van de Historische Kring Laren die zich op een bijzondere en onderscheidende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het realiseren van de doelstellingen van de Kring en zich door buitengewone ijver, inzet en belangstelling hebben onderscheiden én, hebben zich als vrijwilliger langjarig ingezet (ten minste acht jaren). Het besluit ‘benoeming erelidmaatschap van de HKL’ is door het bestuur vastgesteld en vormt een onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van de Historische Kring Laren. Bart Krijnen (postuum), Bep De Boer en Emke Raassen mochten het bijbehorende beeldje in ontvangst nemen. Het bronzen schaap met de vijf poten, gemaakt door de Larense kunstenaar Marja Thole, symboliseert de veelzijdigheid van de drie ereleden.

Bart Krijnen liep (samen met Ernst Wortel) al lang rond met het idee voor een Historische Kring, het kwam er echter nog niet van. Bart ook heeft het dialect in Laren mede levend gehouden, schreef gedichten in het Larens. Was lid van de broederschap, hulpkoster in de basiliek, bestuurslid bij de Klepperman van Elleven én bestuurslid bij de Kring. Zonder Bart zou er niet zoveel over/van Laren bewaard zijn gebleven. Hij hield onze geschiedenis levend!! Bep Krijnen, zijn weduwe, nam het beeldje met veel trots in ontvangst!

De tweede die wij tot erelid benoemden is Bep De Boer. Wie kent niet Bep De Boer? Ruim veertig schrijfsels over onderwerpen die Laren aangaan zijn van zijn hand. Schrijfsel van A tot Z. Daarnaast ontwerper van het eerste Kwartaalbericht van de Historische Kring, zowel penningmeester als secretaris van het bestuur, onze grote archivaris die de touwtjes in handen heeft, beheerder van de Lindenhoeve en náást dit alles: vliegende keep op plekken waar hij nodig was. Hij heeft de geschiedenis van Laren op een zeer diverse wijze uitgedragen.

En last – but not least – Emke Raassen. Emke namelijk was dertig jaar geleden een van de initiatiefnemers voor het starten van de Kring én bestuurslid, secretaris, van het allereerste bestuur. Nu dertig jaar later was zij een zeer belangrijke schakel, zowel schering als inslag, bij de tentoonstelling die geopend is. Haar decennia lange kennis tav tentoonstelingen in Singer heeft ons geen windeieren gelegd. Zij was, hoewel altijd buitengewoon bescheiden, zeer pertinent als het ging om zaken die zij uit ervaring meende beter te weten. Haar inzet en expertise was zeer groot. Een prachtige afronding van 30 jaar betrokkenheid bij de Kring én bij Singer. (En, Emke is al dertig jaar donateur!)