Door de wol geverfd, weverijen in Laren

Door de wol geverfd, weverijen in Laren

De vlag mag uit! De lustrumtentoonstelling “Door de wol geverfd, weverijen in Laren” gaat door! Hoewel we nog wachten op antwoord van tenminste één subsidiegever, heeft een ander al aangegeven vertrouwen te hebben in dit boeiende onderwerp. Dat geld zal de basis zijn, vanwaar uit wij – voorlopig – verder gaan werken. Zowel in Singer Laren als in de Lindenhoeve zal veel te zien zijn. De lustrumtentoonstellings­commissie (leuk woord voor scrabble!) is erg druk om een zinvolle en historische expositie te maken, waar zowel het ambacht als het sociaal economische aspect aan bod zullen komen. Weverijen hebben een bijzondere plaats ingenomen in ons dorp. Vele agrariërs waren in de eeuwen die achter ons liggen tevens wever. ‘Ooggetuigen’ uit de vorige eeuw zullen aan het woord zijn. U gaat er meer van zien en horen in oktober!

Inmiddels hebben we velen van u weer mogen verwelkomen bij de kraam op de Piekjesmarkt op Koninginnedag. Het was een koude en natte dag, waar we gelukkig veel belangstellenden hebben mogen begroeten die de Historische Kring een warm hart toedragen. En, we hebben er weer een aantal donateurs bij! Zou het gaan lukken om aan het eind van dit lustrumjaar (we bestaan dit jaar 30 jaar!) de 1000ste donateur te verwelkomen? U begrijpt dat we voor díe donateur – én voor degene die hem of haar aanbrengt – een verrassing in petto hebben! Nog maar zo’n honderd te gaan… Zeker een ambitieus plan, maar met het motto “De Historische Kring Laren bestudeert en etaleert de geschiedenis van Laren” hebben we en zullen we, veel geïnteresseerden in de geschiedenis van ons mooie dorp weten te boeien.

Ook kregen we, na de oproep vorige keer in het Kwartaalbericht, al extra donaties als bijdrage voor het lustrumjaar. Zeer veel dank aan deze schenkers. Ook ú kunt uw steentje bijdragen, door onder vermelding van ‘lustrum’ iets extra’s te storten op ons rekeningnummer 33.49.09.007, ten name van Historische Kring Laren.

Er gebeurt veel, en dat gebeurt met én door heel veel personen. Mensen zónder wie de Historische Kring Laren al tot de geschiedenis zou behoren, maar we zijn springlevend en u blijft van ons horen!

Antoinetty van den Brink, voorzitter