Feesten in Laren

Feesten in Laren

In 2019 gaat het dak eraf! Letterlijk, want de rieten kap van de Lindenhoeve wordt in de loop van dit jaar vervangen en geïsoleerd. Een flinke klus waarvan (nog) niet duidelijk is wanneer die gaat plaatsvinden. Dat maakt het plannen van activiteiten, zoals een tentoonstelling of voordracht, lastig. Daarom hebben wij gekozen voor een flexibel thema, dat naadloos aansluit bij het gegeven dat het dak eraf gaat: ‘Feesten in Laren’. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 147 [2019-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bas Holshuijsen – voorzitter

Dat het dak vervangen gaat worden is een lastige uitdaging, maar ook daarvan gaan we een feestje maken. We gaan de Lindenhoeve na het vervangen van de kap grondig schoonmaken, verduurzamen en herinrichten. Samen met u hopen we daar een schoonmaak- en herinrichtingsfeest van te maken. 

We gaan 2019 beginnen met een tentoonstelling over carnaval in Laren in vroeger tijden. Heeft u nog foto’s van het carnaval van vroeger, of ander materiaal dat geschikt is om tentoon te stellen in de Lindenhoeve, stuur dan een e-mail naar onze Geitenbreier Thijmen van der Zwaan: th.zwaan@gmail.com.

Er zijn natuurlijk veel meer feesten geweest in Laren. Dorpsfeesten, zoals ‘De Larense Zomerspelen van 1907’ waar Margriet de Koning Gans een fraai boek over heeft geschreven. Maar ook feesten van (sport)verenigingen, jubilea of in de familiare sfeer verjaardagen of huwelijksfeesten. De redactie nodigt u van harte uit om daar iets over te schrijven, met foto’s, dat in het Kwartaalbericht kan worden gepubliceerd. Wellicht schuilt in u een auteur of toekomstig redactielid? Ik verwijs u graag naar de oproep van de redactie op bladzijde 4 voor nieuwe medewerkers.

Feesten is leuk, gezellig en goed voor de saamhorigheid. Sommige feesten leveren bovendien nog wat op, door het te combineren met goede doelen. Zo werd in 2018 voor de dertiende keer het Dorpsdiner in Laren georganiseerd door de Rotary Club Laren-Blaricum. De opbrengst komt ten goede aan lokale goede doelen. Een van die goede doelen was de Historische Kring, om een nieuwe website te realiseren. Een website waarop de geschiedenis van Laren optimaal geëtaleerd zal worden en waar men – met name de jeugd – onze rijke historie kan bestuderen. De ontwikkeling van die site is in handen van Hans Schaapherder. Het is de verwachting dat de site medio 2019 online gaat.
Iets waar ik naar uitkijk, hoewel ik mij realiseer dat het vullen van de beeldbank tijd vraagt en nooit af zal zijn. Wij houden u op de hoogte. 

Het thema ‘Feesten in Laren’ sluit, toevallig of niet, ook goed aan bij het thema van de Open Monumentendag 2019. Dat thema is ‘Plekken van Plezier’ en gaat over plekken waar mensen voor hun plezier en mèt plezier naartoe gingen en gaan. Het (voormalig) Raadhuis of de kerk waar werd en wordt getrouwd, cafe t’ Bonte Paard, het Brinkhuis en de andere monumenten op en rondom de Brink of Singer Laren; het wemelt in ons dorp van monumenten van ontspanning, vermaak, plezier en vrije tijd. Hoe leuk zou het zijn als die monumenten niet alleen opengesteld zijn tijdens de Open Monumentendag, maar ook het podium vormen van levende kunsten zoals zang, dans, muziek en theater? Bedoelde monumenten nodig ik van harte uit actief deel te nemen aan de Open Monumentendag om er samen een levendige dag van te maken. Een dag die de zintuigen op alle mogelijke manieren zal prikkelen: luisteren naar muziek, kijken naar een voorstelling, proeven van eten en drinken en het opsnuiven van de buitenlucht. 

Rest mij u een feestelijk 2019 te wensen!

Column van de voorzitter