Oud en jong: stokjes worden doorgegeven…

Oud en jong: stokjes worden doorgegeven…

Het lijkt wel of het in de lucht zit: jonge mensen die zich aangetrokken voelen tot de geschiedenis van Laren! Het begon met de benoeming van een nieuw bestuurslid: Bas Holshuijsen, (net) veertiger, weer terug komen wonen in Laren met zijn partner en jonge zoon. Bas is geboren in het Sint Jansziekenhuis, voetbalde bij LVV en heeft hier ook gehockeyd. Is ‘even weggeweest’, maar nu terug naar zijn roots.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 137 [2016-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Wij zijn erg blij dat hij zijn talenten beschikbaar stelt aan de Historische Kring! Los van het feit dat hij aan de bestuurstafel plaatsnam, pakte hij ook direct de draad – of eigenlijk de hark – op. Na een aantal jaren dat Jan Greve zo trouw en goed voor onze tuin had gezorgd, moest hij om gezondheidsredenen afscheid nemen. Bas liet er – letterlijk en figuurlijk – geen gras over groeien en bood aan om deze klus over te nemen, sámen met zijn moeder Heleen (want Bas heeft de spieren, zijn moeder verstand van tuinieren). We zullen zeker Jan Greve missen: zijn immer positieve uitstraling, zijn betrokkenheid bij ‘onze’ tuin en als iets niet lukte, dan regelde hij het zó dat het wél voor elkaar kwam! Onze dank naar Jan is groot!

Bas Holshuijsen
Tim Holshuijsen

Toen kwam er een telefoontje van Sacha Groenedijk: leerling van groep 7 van Binckhorst/Sint Jan. Ze wilde haar klasgenoten meenemen door het dorp om wat van de geschiedenis te vertellen, alleen… ze had er geen verstand van. Samen met de voorzitter wandelde zij door het dorp en leerde zij anders te kijken naar de plek waar ze al zo lang woonde en door heen fietste. Omdat zij tijdens die wandeling Leo Janssen tegenkwamen, haalde Sacha de pers. En terecht. Hoe mooi is het om geschiedenis door te geven aan de generatie die na ons komt. Ze belde onlangs op om te zeggen dat haar klasgenoten het ook zo leuk hadden gevonden!

En dan het initiatief van de ‘juf’ van de plusklas van de Gooische School: Manette Meulenkamp. Met haar groepje leerlingen besprak ze de zeven antieke wereldwonderen. De vraag kwam toen boven: hebben wij hier in onze eigen omgeving ook wonderen? De Historische Kring werd benaderd en ik gaf een gastles over de ‘wonderen’ van Laren. Alras bleek dat wonderen voor de leerlingen vrijwel gelijk stonden aan ‘iconen’. Ze selecteerden in de weken na die gastles een zestal onderwerpen waar ze meer van wilden weten: Anton Mauve, de poffertjeskraam, Prinsemarij, de grootste boom van Laren, de kermis en de S in de Larense vlag. Marcel Hilhorst en de voorzitter werden geïnterviewd over deze onderwerpen. Tenslotte gaven de leerlingen – in kleine groepjes – een presentatie aan ouders en grootouders, waarbij ook het filmpje werd vertoond dat die ochtend was opgenomen bij hun ‘wonder’. Een fantastische manier om jonge mensen bewust te maken van hun (historische) omgeving.

Een groep van twintig leerlingen van de Binckhorst/Sint Jan werd op 27 juni ontvangen en rondgeleid door het dorp. Aanleiding was het verschijnen van het boek Schieten op de Maan, Gezag en verzet in Laren NH in WO II. De rondleiding begon in de ambtswoning van de burgemeester met een uitvoerige toelichting van Elbert Roest. (Wow, dat was spannend: in het huis van de burgemeester!) In WO II werd de woning bewoond door jonkheer Van Nispen van Sevenaer, toen de burgemeester van Laren. De rondleiding werd vervolgd in de Lindenhoeve met een verhaal door Teun Koetsier over verzet in Laren. Daar konden de leerlingen kijken en voelen aan spullen uit de oorlog die gevonden zijn in een schuilplaats bij Dokter Holtman op de Molenweg. Onze archivaris Yvonne Majoor had de meest interessante dingen klaargezet. Een wandeling langs een aantal plekken in Laren waar in WO II actie is geweest, eindigde tot slot bij de Prinsemarij.

Een oude, getrouwe vrijwilliger, ‘meester’ Jan Vos, heeft zijn gastheerschap op de zaterdagmiddagen opgezegd. Wij hebben daar alle respect voor. Tachtig-plus en tot enkele weken geleden nog steeds inzetbaar bij de Kring. Zijn bekende gezicht – dat vele bezoekers deed terugdenken aan hun jonge jaren toen ze bij Jan Vos in de klas zaten – en zijn grote kennis van Laren, maakte dat er aan de tafel op zaterdagmiddag veel gesproken werd over ‘vroeger’… Wij zijn Jan zeer dankbaar voor al zijn tijd en eveneens voor het delen van zijn verhalen!

En, stokjes worden altijd doorgegeven: Tim, de vierjarige kleuter van ons nieuwe bestuurs­lid, maakte na een bezoek aan de Lindenhoeve van houten blokken de Lindenhoeve. Ook hem raakte de historische plek!

Als bestuur zijn we natuurlijk heel blij dat er aandacht is van (piep)jonge mensen voor de geschiedenis van ons mooie dorp. Wij zijn altijd bereid mee te denken over het doorgeven van de historie. Graag zelfs!

Leerlingen van de Gooische School & Marcel Hilhorst