‘Stokjes worden doorgegeven…’ deel 2

‘Stokjes worden doorgegeven…’ deel 2

Het is zo’n acht jaar geleden dat ik voor het eerst voet zette over de drempel van de Lindenhoeve. Dit was naar aanleiding van de (telefonische) vraag of ik voorzitter van de Kring wilde worden. Een ontmoeting met Karel Loeff en Gerard Schouten volgde. Wat ze niet wisten was dat ik al ‘verkocht’ was, voor ik het gesprek inging… Geschiedenis en Laren op één kar en die kar mocht ik gaan trekken! Met ontzettend veel plezier nam ik de hamer over van Karel, maar zeker ook met enige schroom omdat hij het immers twaalf jaar met veel verve had gedaan. Nu – ruim dertig Kwartaalberichten verder – kijk ik terug op heel boeiende en leerzame tijd.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 138 [2016-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Twee jaar geleden veranderde mijn leven nogal drastisch en onverwacht. Zoveel zaken die vanzelfsprekend waren, waren dat niet meer. De glans verdween van heel veel dingen, zelfs van de geschiedenis van Laren. Emotionele besluiten zijn meestal niet de juiste, dus ik wachtte af. Maar een jaar geleden heb ik toch bij het bestuur aangekondigd dat ik per 1 januari 2017 mijn voorzittershamer zou neerleggen. Níet omdat de historie mij niet meer aanspreekt, níet omdat ik het niet meer boeiend of niet meer leerzaam vond, maar omdat ik enige ruimte wilde hebben. Twee jaar geleden werd ik van ouder opeens ouders. Eén lettertje verschil, maar Laarders en Larinezen weten wat een S-je verschil kan maken. ;-). Ons grote gezin woont verspreid over de wereld. Vier kinderen met evenzoveel schoonkinderen en die hebben negen lieve kleinkindjes. Teveel dingen vragen mijn onvoorwaardelijke aandacht. Ik merkte dat ik als voorzitter niet die intentie en energie meer kon opbrengen als voorheen. Dat irriteerde me.

De samenwerking met zoveel betrokken en diverse mensen heeft me zeer geboeid. Ik heb veel geleerd, niet alleen over de geschiedenis van Laren – we hebben immers zoveel historici in het dorp die allemaal een duit in het geschiedeniszakje doen – maar ook over enthousiasme en het delen van al het schone en bijzondere van Laren. Deze grote betrokkenheid is vast nog een erfenis van onze voorouders: de erfgooiers!

Het was een feestje om van deze club voorzitter te mogen zijn. Dit was het laatste en meest lastige ‘voorwoord’ van de achterliggende acht jaar dat ik schreef. De geschiedenis van Laren in het algemeen en de Kring in het bijzonder zullen altijd een grote rol in mijn hart en hoofd blijven spelen. Maar nu van de zijlijn.

Voorzittershamers zijn als estafettestokjes: ze zijn er om door te geven en met veel plezier kondig ik dan ook aan dat het bestuur in september unaniem Bas Holshuijsen heeft gekozen als nieuwe voorzitter. Hij is Laarder, hij is jong en enthousiast. Hij is uw nieuwe voorzitter!!!

Ik wens hem en u allen alle goeds toe!

Negen lieve kleinkindjes voor ‘de hut van mij’