‘We houden u op de hoogte!’

‘We houden u op de hoogte!’

In Kwartaalbericht 136 (pagina 7) schreven we: “Wordt vervolgd? Dat hopen we van harte! We houden u op de hoogte!” Aan die laatste belofte houden we ons nu, ook al kunnen we geen goed nieuws bieden!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 138 [2016-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink

In onze speurtocht naar ontwerptekeningen of -schetsen zodat de muurschildering gerestaureerd zou kunnen worden, stuitten we op de naam De Miranda. Deze Blaricumse schilder heeft op maandag 19 augustus 1940 de muurschildering onthuld, die hij ‘gewoon’ aanbood (archief Laarder Courant de Bel). Er is dus nooit een rekening gestuurd. Zoeken in oude archieven naar opdrachten of betalingen leverde dan ook niets op. ‘Maandag is het voorhangsel van den schilderstempel dien de Blaricumsche kunstschilder A. Da Miranda zich in de groote fietsenstalling van de O.L.B. had gebouwd, weggenomen en is de prachtige fresco-schildering op den 10 m. Langen muur boven het fietsenrek te zien gekomen’. De schilder heeft hiermede geheel op eigen initiatief en zonder eenige geldelijke vergoeding bijgedragen tot de verfraaiing van het leeszaalgebouw, welke bovendien een litterairen grondslag heeft’. ‘De fresco die de Leeszaal nu bezit ‘zonder bezwaar van ’s Rijks schatkist’ is een waardevollen verfraaiing, waar bestuur en leden wel zeer erkentelijk voor zullen zijn.’(Laarder Courant de Bel)

We werden met de naam van de kunstenaar op het verkeerde been gezet omdat bij de beschrijving van het monument bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de naam Kurpershoek werd gemeld. Het is weer een bewijs dat datgene wat men ‘van horen zeggen heeft’, binnen een aantal jaren als de waarheid wordt aangenomen. Iedere geschiedbeschrijving heeft hiermee van doen en ook wij ontkwamen hier niet aan. Het spoor liep dood, tot lezing van het oude krantenartikel. Niet Kurpershoek maar De Miranda! Bij het zoeken op internet onder de naam Da Miranda, kregen we meer dan tien miljoen hits… geen kunstschilder (in de Bel sprak men van Da Miranda). Echter, de kunstenaar is Abraham de Miranda. Geboren in 1888 en vanaf 1919 woonde hij enige tijd in Blaricum. De onderwerpen voor zijn kunst waren vaak dieren en boslandschappen. Van jongst af aan tekende hij al dieren in Artis. Hoewel de naam ‘fresco’ wordt gebruikt, schijnt het een ‘graffito’ te zijn. Het is een verschil in techniek. Zijn zoon Frank (1913) werd ook kunstschilder.
We mogen nu toch aannemen dat De Miranda inderdaad de maker van de muurschildering is. Helaas weten we ook, dat een restauratie er naar alle waarschijnlijkheid niet inzit. De kundige restaurateur kan niets zonder het originele ontwerp.

Onze hoop was gevestigd op hetgeen zich binnen het fietsenschuurtje zou bevinden. Een stuk schildering gaat daarachter schuil. Via een loper openden we nieuwsgierig het schuurtje… Een nog niet verkleurd gedeelte (helaas in het verleden al wel ‘bekrast’) gaf wel de prachtige kleuren aan die de originele tekening gehad moet hebben, maar verder niets. Geen historisch noch enig ander materiaal.

We zullen het moeten doen met de nogal aangetaste, ongerestaureerde muurschildering.
Mócht iemand in een doos op zolder (of in de kelder 😉 informatie vinden over ‘ene De Miranda’, schroom dan niet contact op te nemen met de Historische Kring. Wie weet komen we er dan toch nog een keer op terug!

Bronnen: www.artindex.nl; www.belarchief.nl: goo.gl/zFZDDz; met dank aan Thijmen van der Zwaan, Thom Schuitemaker en Wim Keizer.