Aanvullingen op Kwartaalbericht 136 [2016-2]

Aanvullingen op Kwartaalbericht 136 [2016-2]

Mevr. Loeki Stam-Reket (1931) heeft foto’s aangeleverd voor het boek van Teun Koetsier en Elbert Roest: Schieten op de maan, gezag en verzet in Laren NH in WO II. De schrijvers hebben ter introductie van hun boek in Kwartaalbericht nr. 136 een artikel geplaatst “Laren oorlogstijd, het slotakkoord”. Ook bij dit artikel zijn enkele foto’s geplaatst die door Loeki Stam zijn aangeleverd. Op zaterdag 20 augustus 2016 was zij in de Lindenhoeve. Uit haar toelichting op enkele foto’s blijkt hoe belangrijk het is wie er op staan en bij welke gebeurtenis de foto is gemaakt.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 138 [2016-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Jos Joosen

Bij de foto die midden op blz. 14 staat, zei Loeki Stam: “Er staan drie kinderen op die een bordje dragen: MEAT AND VEGETABLES. Het bord met MEAT erop wordt gedragen door Wouter Zwanenbeek. Mieke Reket draagt het bordje AND”. Wie het derde bordje VEGETABLES droeg, wist zij niet meer. Volgens Loeki zou haar zus Mieke dat nog wel weten.

Op de foto onderaan blz. 21 staat Loeki Stam zelf. Daarover zei zij: “Op 27 augustus 1945 werd volgens het bijschrift op blz. 20 door buurtvereniging De Kei een bevrijdingsfeest gevierd”. Men werd volgens Loeki Stam geacht ‘Indisch gekleed’ te gaan. Als dat de opdracht was, is Loeki die links van het midden op de foto staat daarin het beste geslaagd. Zij was toen 14 jaar. Loeki droeg een ‘sarong’, gemaakt van het wandkleed dat bij haar ouders boven de schoorsteenmantel had gehangen. Zij had een discusachtig hoofddeksel op. Dat doet denken aan een rijsthoed die meer of minder puntig is.
Op de Indische sawa’s is zo’n hoed onmisbaar om de drager te beschermen tegen het felle zonlicht.
Direct achter Loeki en nauwelijks te zien loopt Johanna Oversteegen met naast haar Lily Klerks die haar rechterarm op de rug van Johanna houdt. Johanna en Lily hebben lege voedselblikken als hoofddeksel op hun hoofd gezet. Dat zorgde voor hilariteit. De betekenis daarvan is duidelijk: de oorlog is achter de rug.

Opmerking over Buurtvereniging De Kei, vermeld op blz. 20. Op blz. 20 wordt vermeld dat na de Tweede Wereldoorlog het buurtfeest een nieuw verschijnsel is. Volgens de tekst vierde de nieuwe buurtvereniging De Kei een bevrijdingsfeest. Misschien was het toen nog ‘de buurt’ want op de 27 augustus 1945 was buurtvereniging De Kei nog in oprichting. In de Laarder Courant De Bel van 6 oktober 1950 werd namelijk melding gemaakt van het vijfjarig bestaan van buurtvereniging De Kei. Dat zou op 11 oktober 1950 in Hamdorff gevierd worden.