Een nieuw jaar – een nieuwe voorzitter

Een nieuw jaar – een nieuwe voorzitter

Met een welgemeende groet en de beste wensen voor het nieuwe jaar 2017 open ik deze column als nieuwe voorzitter van onze Stichting Historische Kring Laren. Dat doe ik met enige schroom, omdat ik relatief kort bestuurslid ben. Bovendien realiseer ik mij dat de achtergebleven schoenen van Antoinetty van den Brink voor mij wat groot zijn om te vullen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 139 [2017-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bas ­Holshuijsen, voorzitter

Verder moeten we als bestuur ook het vertrek van John de Mulder opvangen. Gelukkig bestaat het bestuur uit ervaren bestuursleden en wordt de Historische Kring Laren gedragen door een groot aantal enthousiaste, betrokken vrijwilligers. Dat laatste heb ik mogen ervaren tijdens de kerstborrel, die het bestuur organiseerde voor de vrijwilligers om hen te bedanken. Op deze plek dank ik Antoinetty en John graag voor hun inzet; beiden ben ik zeer erkentelijk voor de begeleiding die ze mij hebben geboden.

Het jaar 2016 stond vooral in het teken van de geschiedenis van de gezondheidszorg in Laren. Daaraan is veel aandacht besteed door middel van een digitale tentoonstelling, met een expositie in de Lindenhoeve van voorwerpen die daarop betrekking hebben. Als afsluitend hoogtepunt kunt u in dit Kwartaalbericht nog eens kennis nemen van deze interessante historie. Op 17 november 2016 presenteerde Annemarie Armbrust haar boek ‘Voor ziekte en pijn is medicijn. Een eeuw Gooische Apotheek’. Het fraaie boek is verkrijgbaar bij de Lindenhoeve.

Ook op andere manieren is het afgelopen jaar aandacht besteed aan de geschiedenis van Laren. Niet onvermeld kan blijven het boek ‘Schieten op de maan’ van Teun Koetsier en Elbert Roest. Het boek gaat over gezag en verzet in Laren tijdens de Tweede Wereldoorlog en is aanleiding geweest voor het initiatief van de Larense documentairemaakster Ineke Hilhorst een monument op te richten, ter nagedachtenis van de 46 kinderen van de Berg-Stichting die zijn vermoord. Dit initiatief maakt het verleden zichtbaar en verbindt het verleden met het heden. Het bestuur van de Historische Kring Laren ondersteunt het initiatief van harte en brengt het in dit Kwartaalbericht onder uw aandacht.

In dit nieuwe jaar zullen wij uiteraard aandacht blijven besteden aan de geschiedenis van ons mooie dorp. Te beginnen met het Kwartaalbericht dat voor u ligt, waarin het laatste deel van de serie over erfgooiers – door Anton Kos – is opgenomen. De Historische Kring Laren zal eind oktober mee gaan doen aan ‘de Week van de Erfgooier’ en zal dus aandacht blijven besteden aan de erfgooiers.

Ten slotte kijken we verwachtingsvol naar de toekomst, in het bijzonder de opening van het nieuwe Singer Laren. Voor mij aanleiding om me te verdiepen in de geschiedenis van Singer en wellicht dat ook daaraan aandacht zal worden besteed in de Lindenhoeve of in het Kwartaalbericht. Wat daar verder ook van zij, ik hoop dat de Historische Kring Laren er met u een historisch jaar van gaat maken!