Voorwoord Kwartaalbericht 103

Voorwoord Kwartaalbericht 103

Het jaar 2008 staat bij de Historische Kring Laren in het teken van Toon de Jong. In dit kwartaalbericht treft u een uitgebreid artikel aan over deze in- en in Larense kunstenaar. Zijn werk staat centraal op een bijzondere tentoonstelling die nog tot 29 maart is te zien in De Lindenhoeve. Maar … we zijn nog meer van plan met Toon. Zijn graf dient te worden gerestaureerd, en de HKL wil een werkgroep starten voor de nadere bestudering van zijn werk. Wordt vervolgd!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 103 [2008-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

In dit artikel ook aandacht voor Matthijs Vermeulen, eveneens een bijzonder kunstenaar, maar dan in de muziek. Het is verheugend te zien dat er in Laren zoveel initiatieven zijn om aandacht te besteden aan ons cultureel erfgoed.

Als bestuur hebben we dit jaar een groot project op stapel staan, en dat is de vernieuwing van onze website. Deze activiteit wordt ontplooid naast alle lopende zaken. Vrijwilligers spelen bij de Historische Kring de hoofdrol. Als u een bijzondere bijdrage denkt te kunnen en willen leveren aan onze Kring, meldt u ons dat dan aan een van onze bestuursleden of via ons e-mailadres: info@historischekringlaren.nl.

Alle activiteiten over 2007 staan beschreven in het jaarverslag, dat gratis verkrijgbaar is. Een mailtje naar de kring en wij zenden u het als pdf-bestand toe.