Erfgooiers ten eeuwigen dage

Erfgooiers ten eeuwigen dage

De Stichting Goois Natuurreservaat heeft samen met uitgeverij Waanders in Zwolle de geschiedenis van de erfgooiers laten vastleggen door Anton Kos en Karin Abrahamse. Het resultaat is een buitengewoon onderhoudend relaas dat loopt van de Middeleeuwen tot de opheffing van de Stichting Stad en Lande van Gooiland in 1971.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 103 [2008-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Duidelijk wordt hoe de inwoners van Gooiland door de eeuwen heen gestreden hebben voor hun historische gebruiksrechten van de ‘gemene’ gronden en hoe zij inbreuken daarop met alle denkbare middelen afsloegen. Via de bemoeienissen van graaf Wichman II, de abdij van Elten, de graven van Holland, de bisschoppen van Utrecht, Floris V, Gijsbrecht van Amstel en Karel de Stoute krijgt de lezer een helder beeld van de geschiedenis van Gooiland en de dominante positie daarin van de erfgooiers. Het boek is rijk geïllustreerd in kleur met historische kaarten en documenten, foto’s en reproducties van schilderstukken. In een Bijlage is een lijst opgenomen, per plaats gerangschikt, met de namen van degenen die in 1702 aanspraak mochten maken op het predicaat ‘erfgooier’.

Voor de huidige inwoners van het Gooi, waarvan er nog zovelen rechtstreekse afstammelingen zijn van de oorspronkelijk erfgooiers, is dit een boek dat in woord en beeld een indringende geschiedenis geeft van het gebied waarin zij wonen.

Formaat 23 x29 cm. 208 blz. Prijs€ 34,95 gebonden.

“ERFGOOIERS. Ten eeuwigen dage” is verkrijgbaar bij de Historische Kring Laren in de Lindenhoeve, Van Nispenstraat 21. Geopend op zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur of door overmaking van € 34,95 op bankrekening 3349.09.007 t.n.v. Historische Kring Laren. U krijgt het boek dan binnen enkele dagen toegezonden.