Voorwoord Kwartaalbericht 99

Voorwoord Kwartaalbericht 99

Veel ambitie is er voor 2007 bij de Historische Kring. We zijn in de laatste fase van de fondsenwerving voor de digitalisering van de Laarder Courant De BEL.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 99 [2007-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff, voorzitter

Daarnaast denken we over een nieuwe website die toegankelijker is voor het publiek. Voor het Historisch Centrum bereiden een aantal actieve leden interessante tentoonstellingen voor. Dit voorjaar hadden we een informatieavond over een initiatief uit het dorp om te komen tot een gedenkteken voor de Goede Herderkerk. Voor dergelijke initiatieven biedt de Historische Kring steeds een podium.

Een bijzonder jubileum staat zeer binnenkort al op stapel. Dit voorjaar bestaat ons eigen zwembad De Biezem 35 jaar. Reden voor een tentoonstelling in het Historisch Centrum maar ook voor een bijzondere samenwerking met het bestuur van De Biezem. Dit voorjaar ontvangt u een extra nummer van het Kwartaalbericht in uw brievenbus, dat geheel gewijd is aan zwemmen in Laren en de geschiedenis van De Biezem. Het nummer bevat ook een aanmeldingskaart om lid te worden van de Historische Kring en wij vragen ook aan u om mensen die u kent lid te laten worden van de HKL. Door gestegen kosten hebben wij uw steun meer dan nodig! Bij dit nieuwe nummer treft u de acceptgirokaart voor 2007. Wij verzoeken u uw bijdrage (liefst een hogere!) per omgaande over te maken. Zo kunnen wij ons werk op een goede manier blijven doen.