Extra editie: De Biezem 35 jaar

Extra editie: De Biezem 35 jaar

Exact 80 jaar zwemsport in Laren: dat geeft aanleiding tot een heuse kroniek met verhalen en divers fotomateriaal. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 99 [2007-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Elbert Roest, Burgemeester van laren

Elbert Roest

Het betekent immers dat er inmiddels een historie is ontstaan die veel ontwikkelingen in de zwemsport omvat. Het is een geschiedenis van natuurwater, een in het zand uitgegraven bad met primitieve kleedhokjes, tot een moderne binnen- en buitenaccommodatie met ruime en hygiënisch verantwoorde faciliteiten. 
Een verhaal van particulieren en gemeenteraden die de noodzaak van een zweminrichting onderschreven en uiteindelijk altijd weer geld vonden om verantwoord te investeren en te exploiteren. En van personeel dat vele duizenden kinderen in onze gemeenschap zelfredzaam maakte en er op toezag dat anderen ontspannen konden recreëren. 
Maar vooral een verhaal van mensen die via allerlei invalshoeken een rol in de zwemsport speelden, temidden van hun tijdgenoten. 

Uiteraard impliceert deze terugblik ook vertrouwen in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat De Biezem, aankoersend op het eeuwfeest, ook in de komende twintig jaar haar sportieve en sociale bijdrage aan de hele BEL-gemeenschap zal leveren, en wel met hernieuwd elan. 

Ik feliciteer alle betrokkenen met de mijlpaal van het zestiende lustrum en wens u veel leesplezier toe met deze speciale uitgave van de Historische Kring.