Voorwoord

Voorwoord

Op 7 januari j.l. mocht ik de voorzittershamer overnemen van Karel Loeff. Weliswaar met enige schroom: in de afgelopen 12 jaar heeft Karel – samen met komende en gaande bestuursleden en heel veel andere trouwe vrij­willigers – de Kring op de Gooise kaart gezet. Er is veel gebeurd en bereikt! Valt daar nog iets toe te voegen?

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 107 [2009-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 9 januari, waar onze burgemeester Elbert Roest aan Karel de zeer verdiende erepenning van Laren heeft uit­gereikt, wilde ik niet de geijkte uitdrukking ‘nieuwe bezems vegen schoon’ gebruiken. Daar was ook geen reden voor. Wel stel ik me voor, met een knipoog naar de bezem, dat ‘nieuwe kwasten of penselen anders schilderen’.

In ons mooie schildersdorp wil ik me graag inzetten om de Kring steeds
groter en kleurrijker te laten zijn. In de afgelopen maanden heb ik veel enthousiaste en zeer betrokken mensen mogen ontmoeten, die zich al heel lang inzetten voor de Kring. Niet in de laatste plaats wil ik dan ook graag op deze plek mijn dank uitspreken aan hen allen en in het bijzonder aan Karel Loeff en Gerard Schouten. Door de uitreiking van de erepenning van Laren is de dank en waardering naar Karel zeer onderstreept, daar valt weinig aan toe te voegen. Op deze plaats wil ik dan nog wel heel graag Gerard Schouten, die de laatste vier jaar penningmeester was, zeer van harte danken voor zijn deskundige inzet voor de Kring. De buitengewoon stabiele en wijze manier waarop hij zijn functie invulde en de betrokkenheid naar zijn medebestuursleden én het dorp, dat hij zichtbaar maakte door zijn niet aflatend enthousiasme, zal voor mij een voorbeeld blijven.
Op 1 maart heeft ook Simon Dikstaal zijn werk als secretaris beëindigd.
Hij was de afgelopen 6 jaar niet alleen secretaris, er kon eveneens een beroep op hem gedaan worden als er ingekocht moest worden of als de tuin enig onderhoud nodig had. Inzetbaar op veel plaatsen: hij zal daar zeker gemist worden! Ook Simon dank ik op deze plaats van harte!

Inspirerend zijn de vertrekkende bestuursleden absoluut, maar mijn waardering gaat zeker ook uit naar al die anderen die de Kring hebben gemaakt tot wat deze nu is! Binnen de Kring ‘schilderen’ zij al veel langer en in vele kleurnuances: ik ben nog maar een groentje (maar wel een die haar best
zal doen)!