Nieuwe penningmeester

Nieuwe penningmeester

Ter kennismaking, Jos Joosen (68), penningmeester met ingang van
januari 2009

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 107 [2009-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Jos Joosen

Sinds begin januari van dit jaar ben ik penningmeester van de Historische Kring Laren. Met het recept voor vrijwilligerswerk ben ik vertrouwd: vrijwillig maar niet vrijblijvend. Naast mijn werk in het bedrijfsleven heb ik vrijwel altijd ook onbetaalde nevenfuncties gehad. Vrijwilligerswerk om zo te zeggen. Dat was toen wel wat verder weg. In Amsterdam bijvoorbeeld was ik jarenlang voorzitter van de Stichting De Beurs van Berlage die een monumentaal gebouw beheert, in Almere van de Vereniging Bedrijfskring en in Lelystad van de Raad van Toezicht van de Stichting De Gouden Cirkel die aan het hele voormalige Zuiderzeegebied met zijn vroegere “gouden” historie en huidige dynamiek bekendheid gaf in West-Europese landen. Als lid van het bestuur van de parochie Sint Jan- Goede Herder ben ik dichter bij huis. En nu ben ik betrokken bij de Historische Kring Laren. 

Het eerste motief om als penningmeester toe te treden tot het bestuur van de Kring is het belang van de Kring voor de dorpsgemeenschap van Laren. De Kring brengt het verleden van Laren in kaart, houdt dit samen met andere gezelschappen als de Klepperman van Elleven en de Stichting Oude Landbouw­gewassen levend en draagt de kennis ervan over aan de jongeren. Gezamenlijk maken deze gezelschappen de dichtregel van Willem Bilderdijk (1756-1831) waar: “In het verleden ligt het heden. In het nu, wat worden zal.” Elke inwoner van Laren behoort te weten wat het bijzondere, het eigene van Laren is en hoe dit is ontstaan. 

Mijn tweede motief was het goede voorbeeld van mijn voorganger Gerard Schouten. Ik heb uitvoerig met hem gesproken. Gerard hield een voorbeeldige administratie bij. Er heerste orde in zijn dossiers. Bovendien had hij op elke vraag het juiste antwoord. En hij was ook zonder meer bereid om de jaarrekening over 2008 op te stellen. Bij toeval had ik Gerard al eens ontmoet toen hij de stand van de Historische Kring bemande op de jaarlijkse Activiteitenmarkt. Wij hadden direct een goed contact.

Tenslotte, ik heb belangstelling voor de geschiedenis van mijn woonomgeving. Met mijn vrouw en twee hele kleine kinderen kwamen wij in 1978 in Laren wonen. Wij hebben echt voor Laren gekozen. Onze jongste is hier geboren. Weliswaar heb ik nog wat achterstand bij mijn vrouw als het om omgevingskennis gaat, want zij was bij de scholen van de kinderen en diverse organisaties betrokken. Ik ga er nu wat aan doen om die achterstand wat te verkleinen.

Ik hoop met veel plezier samen te werken met alle bestuurders en al die andere enthousiaste vrijwilligers die betrokken zijn bij de Historische Kring Laren.