Voorwoord Kwartaalbericht 100

Voorwoord Kwartaalbericht 100

Voor u ligt het 100ste Kwartaalbericht! Een mijlpaal voor de Stichting Historische Kring Laren, die bij de uitgave van haar eerste nummer in 1981 niet had kunnen vermoeden hoe professioneel uw eigen historisch tijdschrift nog steeds door vrijwilligers wordt vervaardigd.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff, Voorzitter

Ik wil vanaf deze plaats allen die de afgelopen 100 nummers hebben bijgedragen van harte danken voor hun niet aflatende toewijding en inzet, in het bijzonder Bep De Boer die zich jarenlang heeft ingespannen om het tijdschrift te laten verschijnen, de huidige redactie Gerda Meulenkamp, Hein Verver en Mary van der Schaal, Peter de Wit van Graficiënt/Van Wijland voor de immer enthousiaste en deskundige inzet en Gertjan Martens van dezelfde drukker en de Rabobank omdat zij geloofden in een professionelere opzet en dat op allerlei wijzen hebben ondersteund. Natuurlijk ook een woord van dank aan alle bezorgers die steeds weer opnieuw zo contentieus hun wijken lopen voor de bezorging in het Gooi. Tot ver over de oceanen wordt het tijdschrift gelezen, van Zuid Afrika tot Nieuw Zeeland en Canada, en dat maakt ons Kwartaalbericht toch wel bijzonder. 

Als uzelf op de een of andere wijze een bijdrage zou willen leveren aan een van de komende nummers dan bent u daartoe van harte uitgenodigd! Wij kunnen altijd een helpende hand gebruiken, van het schrijven van een artikel tot deelname als redactielid of als bezorger in Laren of omliggende dorpen. In dit nummer treft u een aantal feestelijke bijdragen van personen die voor het behoud en het uitdragen van onze lokale geschiedenis van groot belang zijn. Wij hopen met hetzelfde enthousiasme de komende jaren weer interessante uitgaven te brengen en ik wens u met dit feestnummer veel lees- en kijkplezier.

St. Jansprocessie in 1982. Op de terugweg… op de achtergrond nog de Goede Herderkerk