Canon

Canon

Larens Behoud werkt aan een canon van de Larense historie, zo meldde de april nieuwsbrief van de Larense dorpspartij. De Stichting Historische Kring Laren heeft bij wethouder Leo Janssen haar verbazing uitgesproken over de wijze van opstarten van dit initiatief.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff

Alhoewel zij het samenstellen van een canon (een reeks geschiedkundige ijkpunten van onze geschiedenis) van harte ondersteunt, had zij liever een breder gedragen initiatief gezien, liefst vanuit de langverwachte kunst en cultuurnota die het college dit jaar zal presenteren. Inmiddels heeft de koepelorganisatie voor de historische verenigingen, de Stichting Tussen Vecht en Eem, contact gezocht met Larens Behoud en is overleg gaande om de canon meer draagvlak te geven, en in samenwerking met diverse in Laren aanwezige deskundige organisaties een samenwerking op te starten. Hetgeen Larens Behoud inmiddels van harte ondersteunt.