Voorwoord

Voorwoord

Laren verandert, langzaam, maar zeker. Een van de laatste gebieden waar veel woningen kunnen worden gebouwd is het Postiljonterrein. De 90 jaar jonge Woningbouwvereniging Van Erfgooiers leverde onlangs een aantal nieuwe woningen op die zij op dit terrein heeft gerealiseerd. Een reden voor de Historische Kring voor een terugblik op deze voor Laren belangrijke vereniging, die nog steeds zorgt voor een belangrijk deel van onze woningvoorraad. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 101 [2007-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff

Naast nieuwe buurten is er ook aandacht voor oude buurten: Janneman Willard schrijft over de Cornelis Bakkerlaan, waar eens een grote tapijtfabriek stond. Dit stukje geschiedenis is met het verdwijnen van de laatste gebouwen aan het Zevenend van de firma Van den Brink en Campman definitief uitgewist. 

In het Historisch Centrum besteden we aandacht aan andere gebouwen die inmiddels al lang zijn verdwenen. We zijn erg blij dat Jaap Zoon met zijn fraaie miniaturen te gast is in de Lindenhoeve. Het oude tramstation, Hamdorff, het zijn enkele voorbeelden van de door Zoon zeer precies nagebauwde panden, waarmee veel Laarders nog steeds een band hebben.

Samen met de oude platen van Jan Dijkman is de Lindenhoeve dit najaar dé plek om herinneringen op te halen. Dat kan ook tijdens de kaartenbeurs op zondag 18 november. Of tijdens de speciale ledenavond op 25 oktober. Dan wordt Nederland belicht met de unieke epidiascoop van Jan Dijkman. Tot ziens in het Historisch Centrum Laren!