Kwartaalbericht 099

Kwartaalbericht 099

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 099 [2007-1] gepubliceerde artikelen.

Nieuws van de redactie
In dit eerste nummer van 2007 vindt u o.a. twee artikelen over de Tweede Wereldoorlog. Ook al is het geen jubileumjaar, toch is de redactie van mening, dat het belangrijk is om er aandacht aan te besteden. We hebben twee artikelen. Een omvat een gedeelte uit een oorlogsdagboek, geschreven door Guus Wersch, het ander is een verslag van een zogeheten ‘hongertocht’. De eerste week van april komt het jubileumnummer van Zwembad De Biezem uit en in juni ons eigen feestelijke nummer 100. Dus …. drukte voor allen, die er bij betrokken zijn!


Extra editie: De Biezem 35 jaar

Exact 80 jaar zwemsport in Laren: dat geeft aanleiding tot een heuse kroniek met verhalen en divers fotomateriaal.  Elbert Roest,…

Schenkingen 4e kwartaal 2006

Vanuit Frankrijk kregen we een foto toegezonden van een schilderij van de Larense schilder J. Smit van de heer en…

Nieuwe fietsenstandaard

Ben Blessing en Piet van der Laar, medewerkers van het Goois Natuur Reservaat hebben bij wijze van geste van GNR…

Onbekend kunstwerk

Mevrouw Caroline Kaart, de bekende zangeres, heeft een houten kunstwerk in huis waarvan ze graag zou willen weten wat het…

Villa ‘Groenendaal’

Deze oude ansichtkaart dateert uit de jaren 1925/1935. Hier vond op 7 augustus 1927 een vreselijk ongeluk plaats door twee…

De Biezem 35 jaar

De lezer kan dit stukje op twee manieren als een “inleiding” opvatten. Aan de ene kant als een (feestelijke) opening…

De zwemles

Koud was het, en nat. Het was volgens mij altijd koud wanneer ik zwemles had, en zeker ‘s morgens vroeg…

Trouwe gasten…

Zwembad de Biezem telt vele trouwe gasten. Soms zelfs nog een enkeling die vanaf de opening van het bad de…

Zwemmen door de eeuwen heen

Het zwembad is anno 2007 niet meer weg te denken uit onze leefomgeving. Dat was vóór de negentiende eeuw wel…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 99 [2007-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.