Van instructie- tot echt recreatiebad

Van instructie- tot echt recreatiebad

Aan het eind van de jaren ‘70 kwamen er steeds minder bezoekers in het zwembad. Hierdoor werden de tekorten steeds groter. Het werd tijd om deze trend te doorbreken, het zwembad weer nieuw leven in te blazen, aan te passen aan de eisen van de tijd en aantrekkelijk te maken voor bezoekers.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 99 [2007-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Wim Tjerkstra, Oud-hoofd afdeling Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Milieu (BROM) Laren

Als dat niet zou gebeuren dan zou (ook) dit zwembad over een paar jaar gesloten moeten worden. Verschillende mogelijkheden passeerden de revue. Zou een combinatie van zwembad met sport- en tennishal een kans hebben? Helaas bleek dit financieel niet haalbaar. Dit gold ook voor de plannen die in samenwerking met de Stichting Sportcentrum gemaakt zijn. Uiteindelijk heeft de raad het college gevraagd om te kijken naar recreatieve voorzieningen en naar bezuinigingen.

Al gauw werden vier bedrijven uitgezocht om een plan te maken om het instructiebad aan te vullen met een volwaardig recreatief centrum. Hierbij vormde het overdekte bad het uitgangspunt voor de plannen. Behalve een programma van eisen was er de belangrijke voorwaarde dat de plannen niet meer mochten kosten dan f. 2.000.000,–.

Op 25 april 1985 wordt er een informatieve bijeenkomst met de leden van de gemeenteraad gehouden waarop de vier bedrijven de gelegenheid krijgen om hun plannen toe te lichten en na het afwegen van alle voor- en nadelen van de verschillende plannen komt het plan van de fa. Koppert en Koen is als winnaar uit de bus. Op 22 mei stelt de raad een bedrag van f. 215.500,–beschikbaar voor het verder uitwerken van de plannen. Ook besluit de raad om – naar de geest van de tijd – een onderzoek te houden naar energiebesparende voorzieningen waarbij ook gedacht werd om het diepe buitenbad te sluiten en de overige buitenbaden niet meer te verwarmen. 

Koppert en Koenis gaan voortvarend te werk zodat al op 25 september 1985 de raad een krediet van f 1.841.770,–beschikbaar kan stellen voor de uitbreiding van het zwembad met een recreatief bad met een glijbaan van 40 meter, een wildwaterbaan, een hot whirlpool, massagestralen en een knuffelmuur, een sauna en solarium, enz” Veel mensen hadden trouwens totaal geen voorstelling van een knuffelmuur. Leuk voor grapjes! 

Ook voor de energiebesparende maatregelen werd een krediet beschikbaar gesteld. Na drie maanden voorbereiding kon dan op 22 december de eerste spa de grond in worden gezet, ondanks het feit dat de burgemeester dit een hoogst ongebruikelijke gang van zaken vond. Immers bij een uitbreiding hoorde geen eerste spa. Niettemin hebben beide wethouders, mevrouw C.H. Jakobs-Keulemans en mevr. J.Z. Bogaard-Baljet, zich uitstekend van hun taak gekweten.

De bouw verliep verder voorspoedig en op 12 juni 1986 kon de burgemeester de vlag hijsen ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt. Deze bijzondere gebeurtenis werd op de gebruikelijke wijze gevierd. 

15 november 1986, de opening van het nieuwe Zwem- en Recreatiebad de Biezem. Met een druk op de knop, waardoor de zaalscheiding open ging, opende burgemeester Hendriks het vernieuwde en uitgebreide zwembad. Direct gevolgd door 50 kinderen uit Laren, Blaricum en Eemnes en enkele 65+ers die daadwerkelijk het bad in gebruik namen. De Biezem was nu een compleet recreatiebad!