Zwembad de Biezem als vernieuwd type Gemeentelijke activiteit

Zwembad de Biezem als vernieuwd type Gemeentelijke activiteit

Voor een dorp met een heel bescheiden inwonertal tussen de elf en twaalf duizend ingezetenen heeft Laren een onwaarschijnlijk hoog voorzieningenniveau. Immers, als je er als dorp naast twee scholen voor voortgezet onderwijs, een eminent museum, een theater, een bibliotheek, een sociaal- cultureel centrum, uitstekende sportfaciliteiten en een handvol andere voorzieningen ook nog eens een overdekt zwembad met buitenbad en sporthal op na houdt, dan mag je wel spreken van een klein wonder.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 99 [2007-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Elbert Roest, Burgemeester van Laren

Het komt dan ook nogal eens voor dat collega’s uit gemeenteland aan mij vragen hoe de Larense gemeenschap zoiets anno 2007 opbrengt. ‘Kennen jullie misschien extreem hoge belastingen?’ wordt er dan gevraagd. Met trots antwoord ik dan dat dat niet zo is. Alhoewel het door de burgerij wellicht anders wordt ervaren, kan het Larense belastingniveau de toets met de omgeving prima doorstaan. Dus moeten er andere oorzaken zijn en één belangrijke daarvan wil ik graag in deze bijdrage belichten. Ik neem daarbij uiteraard zwembad De Biezem als concreet uitgangspunt.

Laren kent een bevolking met een relatief groot aantal mensen dat zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in verantwoordelijke maatschappelijke posities. Als dat type mensen bereid is om een deel van haar of zijn talent in te zetten voor de gemeenschap, dan heeft dat bijzondere effecten. En dat verschijnsel zie je terug bij verschillende voorzieningen in het dorp, zo ook bij De Biezem.

In 2002 heeft een kleine capabele groep van vijf inwoners, onder de bezielende leiding van dr. J.C. Sanders, zich bereid verklaard om Biezem en sporthal te gaan exploiteren. Tot op dat moment was het een puur gemeentelijke voorziening die werd gerund vanuit het gemeentehuis. Voor de goede orde, de Biezem werd niet geprivatiseerd, maar ‘op afstand gezet’.

Dat betekende dat er een raamcontract tussen gemeente en het nieuw gevormde stichtingsbestuur werd gemaakt met daarin prestatieafspraken op hoofdlijnen, bijvoorbeeld over zwemmen voor de schooljeugd. Het stichtingsbestuur kreeg voor een periode van vijf jaar een bepaald bedrag aan geld mee (ongeveer € 500.000.- per jaar) en voor dat bedrag moest De Biezem en de daarbij horende sporthal naar de tijdgeest draaien als voorziening voor de gemeenschap.

Wat niet in het contract stond, maar wel een heel belangrijke onderlegger daarvan vormde was het vertrouwen dat de gemeenteraad uitsprak in de bekwaamheid van het bestuur. Met zoveel woorden werd dat uitgedaagd om de aanwezige talenten eens flink aan te spreken. Welnu, na vijf jaar meen ik als burgemeester te mogen stellen dat het getoonde vertrouwen volledig waargemaakt is. Het bestuur ging daadkrachtig te werk en gaf in sneltreinvaart de instelling de ‘schwung’ naar een goed draaiende moderne onderneming. Er werden nieuwe ideeën ontwikkeld, flinke investeringen gedaan, de zaak werd bedrijfsmatig nog eens doorgelicht en stevig in de markt gezet. Kortom: De Biezem kreeg weer een ‘sexy’ karakter en dat vertaalde zich in stijgende bezoekersaantallen.

Dit betekende voor de werknemers ook dat er nieuw élan kwam en bovendien -gek genoeg- meer rust in de tent. Het is immers leuk om te werken in een omgeving die opbouwt: er kwam bijvoorbeeld een eigentijds kassasysteem, een nieuwe binnenglijbaan voor de jeugd, er werd hard gewerkt aan veiligheid binnen het bedrijf waardoor diefstal vrijwel niet meer voorkomt en het voorterrein bij de zwementree werd heringericht. En dat allemaal ruim binnen de afgesproken financiële kaders omdat men, veel beter dan de gemeente, ook in staat bleek sponsors voor de onderneming te interesseren.

En zo kom ik bij een belangrijk ‘geheim van de smid’ van De Biezem (en andere voorzieningen in Laren). Kader uit de gemeenschap toont zich bereid om belangeloos haar expertise in te zetten om op een zeer ondernemende en geëngageerde de wijze zaken te besturen. Men heeft ‘er lol’ in de schouders onder de onderneming te zetten en kennis en vaardigheden te delen. Zo wordt nieuw draagvlak gecreëerd voor deze belangrijke sportvoorziening. 

Het bestuur kan, vanwege zijn beschikbaarheid en compactheid, snel en doeltreffend handelen. Het is zó samengesteld dat bijzondere competenties op uiteenlopende vakgebieden worden verenigd, zodat de leden elkaar niet voor de voeten lopen. En men vertrouwt elkaar. Er wordt gewerkt vanuit een heldere bedrijfsfilosofie en aan de hand van een bedrijfsplan. Communicatie krijgt veel aandacht. 

Net zo goed als er sport wordt bedreven in de onderneming, zo vat het bestuur haar taak op als een sportieve prestatie waarvoor wordt geknokt. Zo kan een onderneming die weinig of niets te doen heeft met de kernactiviteiten van de gemeente, maar wél een vaste waarde in de gemeenschap vormt, ook in deze jaren in stand blijven. 

Het gemeentebestuur van Laren is er blij mee en trots op dat De Biezem nu al weer zoveel jaren een peiler is van de kwaliteit van onze gemeenschap. En het hoopt dat het kader in onze gemeenschap dat project tot in lengte van dagen blijft dragen, zodat aanstormende generaties kinderen, en al diegenen die zo graag De Biezem bezoeken, er hun plek vinden. 

Joop (Sanders) en allen die achter hem staan, vooral ook de medewerkers: bedankt dat jullie met elkaar de sprong in het diepe hebben aangedurfd!