Naarderstraat

Naarderstraat

Tot 1931 de Rijksweg Amsterdam–Amersfoort. Het was de hoofdweg door Laren, die in 1817 werd aangelegd. Hierover ratelde de postkoets tweemaal per week onder trompetgeschal door Laren. Hotel Hamdorff, toen nog ‘De vergulde Postwagen’ geheten, was de pleisterplaats. Deze nieuwe Naarderstraat ging toen zoals het nu nog is, over Laren berg. Als men naar Amsterdam wilde, liep men naar Naarden en kon vervolgens van daar met de trekschuit verder de reis vervolgen om de hoofdstad te bereiken. Hierin kwam grote verandering toen in 1882 de lijn van de Gooise Stoomtram werd aangelegd, waarmee men in twee uren Amsterdam kon bereiken, in die tijd bijna een wereldreis. Niet alleen rond de Brink maar ook langs de Naarderstraat werd een trambaan aangelegd, waarover de tram in wolken van stoom en rook kwam aangedenderd naar de eerstvolgende halte of station. In 1947 werd de Gooise Stoomtram die de naam van Gooise Moordenaar verwierf opgeheven. Ondanks zijn minder mooie bijnaam, die volgens mij niet helemaal terecht is, want in die 65 jaar zijn de ongevallen veroorzaakt door de tram sterk overdreven, heeft de G.S. de verdienste gehad Laren voor de vreemdelingen te ontsluiten. In die jaren heeft de tram duizenden passagiers naar Laren vervoerd. Het waren de vakantiegangers en de dagjesmensen die hun dagen in Laren, dat bekend stond als vakantiedorp, wilden doorbrengen. Met de Sint Jansviering werden op één dag al zo’n 25.000 belangstellenden vervoerd. De bewoners hebben dikwijls met een beetje heimwee aan dat ouderwetse vervoermiddel teruggedacht, ondanks het lawaai dat de tram, door luid gebel en geraas, op de Naarderstraat veroorzaakte.

Rond de eeuwwisseling woonden voorbij het winkelgedeelte van deze straat de kunstschilders Anton Mauve, William Singer, Hein Kever, Albert Neuhuys, Ferdinand Hart Nibbrig en Antoon Derkinderen. Verder woonden daar in de statige herenhuizen met de namen Groenendaal, de Sparren, Dennenoord, Larenberg, enz. de rijkdom. Voorname mensen, waar geweldig tegenop werd gezien. Deze heren, die in de hoofdstad hun zaken behartigden, begaven zich in de morgen, hooggehoed, in hun rijtuig gemend door hun eigen koetsier, ook hooggehoed, gekleed in bijbehorende jas en laarzen, naar het station in Bussum, om vandaar met de forensentrein verder te reizen. Vanzelfsprekend werden de heren op dezelfde manier in de avond weer huiswaarts gereden. Maar wat de bijbehorende paarden op het stationsplein achterlieten, iets wat dikwijls de woede van de bewoners van die omgeving opwekte, daar hadden ze het niet over. Dit rijke gedeelte van de Naarderstraat werd de ‘Goudkust’ genoemd. Toen in 1931 de nieuwe Rijksweg in gebruik werd genomen, is deze duurklinkende naam ‘Goudkust’ overgenomen door de omgeving Hoefloo–Vredelaan. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Naarderstraat op deze site:

De Larense zomerkermis

Van 5 tot en met 10 juli 2008 vindt de tweede editie plaats van de vernieuwde Larense zomerkermis. Na een succesvolle start in 2007 worden …
Lees verder

Omstreeks 1910 had Laren…

Omstreeks 1910 had Laren nog dat oude oerleven. Alles ging nog volgens de oude traditie haar gang. Aan weerszijden van de Naarderstraat waren de boerderijen …
Lees verder

Villa ‘Groenendaal’

Deze oude ansichtkaart dateert uit de jaren 1925/1935. Hier vond op 7 augustus 1927 een vreselijk ongeluk plaats door twee op elkaar botsende locomotieven van …
Lees verder

Naarderstraat 48

Het huis aan de Naarderstraat 48 is leeg. De laatste bewoner is kortgeleden overleden. Het huis heeft een rijke historie en is gelegen aan een …
Lees verder
Kunst uit het dorp van Mauve

Huize ‘De Werken’

Aan de Naarderstraat 45, hoek Oude Drift, stond villa De Werken. Vanaf de jaren ‘20 was dit huis in bezit van mijn grootmoeder mevrouw H.M.E.van …
Lees verder

De boerderij behouden?

Het jaar 2003 is voor sommigen een jaar om met wellicht enige weemoed terug te denken aan het boerenleven van vroeger. (1) In Laren is …
Lees verder

De Larense akkers in 2003

Inmiddels zijn alle voorbereidende landbouwactiviteiten op de eng-restanten weer achter de rug. Door boer Willem Bon is mest opgebracht, geploegd, geëgd en ingezaaid, zodat de …
Lees verder

75 Jaar brandweer

Op 24 mei 1928 werd tijdens de gemeenteraadsvergadering onder leiding van burgemeester Van Nispen de Verordening op de Brandweer in de gemeente Laren (N.H.) vastgesteld. …
Lees verder
1 2 3 4 5