William Singer

William Singer

Op Oude Drift 1 staat nu het Singer Museum. Dit was het woonhuis van William Singer die op 5 juli 1868 te Pittsburgh Pensylvania (USA) werd geboren. Rond 1911 gaf hij architect Hanrath opdracht een villa met atelier te bouwen. Die villa kreeg de naam ‘De Wilde Zwanen’, omdat hij en zijn vrouw vaak naar Noorwegen gingen en zich zo trekvogels voelden. Hij overleed te Olden (Noorwegen) op 29 december 1943. Zijn vrouw schonk het Singer museum aan de gemeente Laren.

William Henry Singer Jr. (1868-1943) was schilderijenverzamelaar, tekeningenverzamelaar, prentenverzamelaar, verzamelaar van beeldhouwwerk, schilder en pastellist.

Meer informatie: Wikipedia | De Valk Lexicon | RKD en onderstaande berichten op deze site.