Naarderstraat

Naarderstraat

Tot 1931 de Rijksweg Amsterdam–Amersfoort. Het was de hoofdweg door Laren, die in 1817 werd aangelegd. Hierover ratelde de postkoets tweemaal per week onder trompetgeschal door Laren. Hotel Hamdorff, toen nog ‘De vergulde Postwagen’ geheten, was de pleisterplaats. Deze nieuwe Naarderstraat ging toen zoals het nu nog is, over Laren berg. Als men naar Amsterdam wilde, liep men naar Naarden en kon vervolgens van daar met de trekschuit verder de reis vervolgen om de hoofdstad te bereiken. Hierin kwam grote verandering toen in 1882 de lijn van de Gooise Stoomtram werd aangelegd, waarmee men in twee uren Amsterdam kon bereiken, in die tijd bijna een wereldreis. Niet alleen rond de Brink maar ook langs de Naarderstraat werd een trambaan aangelegd, waarover de tram in wolken van stoom en rook kwam aangedenderd naar de eerstvolgende halte of station. In 1947 werd de Gooise Stoomtram die de naam van Gooise Moordenaar verwierf opgeheven. Ondanks zijn minder mooie bijnaam, die volgens mij niet helemaal terecht is, want in die 65 jaar zijn de ongevallen veroorzaakt door de tram sterk overdreven, heeft de G.S. de verdienste gehad Laren voor de vreemdelingen te ontsluiten. In die jaren heeft de tram duizenden passagiers naar Laren vervoerd. Het waren de vakantiegangers en de dagjesmensen die hun dagen in Laren, dat bekend stond als vakantiedorp, wilden doorbrengen. Met de Sint Jansviering werden op één dag al zo’n 25.000 belangstellenden vervoerd. De bewoners hebben dikwijls met een beetje heimwee aan dat ouderwetse vervoermiddel teruggedacht, ondanks het lawaai dat de tram, door luid gebel en geraas, op de Naarderstraat veroorzaakte.

Rond de eeuwwisseling woonden voorbij het winkelgedeelte van deze straat de kunstschilders Anton Mauve, William Singer, Hein Kever, Albert Neuhuys, Ferdinand Hart Nibbrig en Antoon Derkinderen. Verder woonden daar in de statige herenhuizen met de namen Groenendaal, de Sparren, Dennenoord, Larenberg, enz. de rijkdom. Voorname mensen, waar geweldig tegenop werd gezien. Deze heren, die in de hoofdstad hun zaken behartigden, begaven zich in de morgen, hooggehoed, in hun rijtuig gemend door hun eigen koetsier, ook hooggehoed, gekleed in bijbehorende jas en laarzen, naar het station in Bussum, om vandaar met de forensentrein verder te reizen. Vanzelfsprekend werden de heren op dezelfde manier in de avond weer huiswaarts gereden. Maar wat de bijbehorende paarden op het stationsplein achterlieten, iets wat dikwijls de woede van de bewoners van die omgeving opwekte, daar hadden ze het niet over. Dit rijke gedeelte van de Naarderstraat werd de ‘Goudkust’ genoemd. Toen in 1931 de nieuwe Rijksweg in gebruik werd genomen, is deze duurklinkende naam ‘Goudkust’ overgenomen door de omgeving Hoefloo–Vredelaan. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Naarderstraat op deze site:

Broederschap

Zonder wonder, zo’n wonderbaarlijke geschiedenis, die door het toedichten van wonderen nooit zo verwonderlijk had kunnen worden. Dat lijkt in een zin het verhaal van …
Lees verder

De Larensche Brink

Letterlijk overgenomen uit: De Bel, 13/02/1931; p. 9/10 9/1 Het Brink-plan is thans zoover uitgevoerd, dat men kan zeggen, dat men met de beplanting van dit …
Lees verder

Theo Blom

Deze Larense jongen was Theodorus Petrus Johannes Blom. Geboren te Laren op 10 september 1907, overleden in de omgeving van de Grebbeberg op 14 mei …
Lees verder

Mijn buurt, de Naarderstraat

Ik ben opgegroeid op Naarderstraat 32, waar mijn ouders een groentewinkel hadden. Nel Strating – de Graaf 28 mei 1945 De reden dat ik in 1931 vanuit Broek …
Lees verder

De Larense Montessorischool (2)

Volgens Maria Montessori verloopt de ontwikkeling van de mens volgens een bepaald grondplan: een aantal opvolgende fasen die ieder mens doorloopt. Deze ontwikkelingsfasen staan niet …
Lees verder

Mijn oude buurt

Ik werd geboren in Huizen, ging met mijn ouders in 1945 verhuizen naar Amsterdam en kwam in 1946 in Laren wonen. In Huizen woonden we …
Lees verder

“Kom je buiten spelen?”

Vroeg Ankie van de Veer en haar buur(t)genootjes Corrie Goes, Willy Wikkerman en Ria Rijswijk aan hun vroegere straatgenootjes. 27 april 2008 was een zonnige …
Lees verder
1 2 3 4 5