Bernard ‘Berend Klompie’ Calis

Bernard ‘Berend Klompie’ Calis

Bernard – bij Laarders beter bekend als Berend Klompie – de zoon van Willem Calis werd geboren op 23 mei 1910. Hij was getrouwd met Eliza Bernard (1916-2000). Zij woonden in een boerderij op de hoek van de Naarderstraat en de Drift, op de plaats waar nu o.a. de bloemenwinkel van Sytske is. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 125 [2013-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer

De boerderij lag nogal laag en als na een flinke regenbui het regenwater van het Laarderhoogt af gutste, moest het gezin vluchten naar de overkant, de muziekwinkel van Schoemaker. Het echtpaar kreeg negen kinderen, 5 meisjes en 4 jongens. Berend was koopman van beroep. Hij handelde in alles wat maar voorhanden kwam. In de Tweede Wereldoorlog werd Berend door de Duitsers opgepakt en naar Duitsland gezonden. Daar kwam hij in een concentratiekamp terecht. Toen hij na de oorlog weer thuis kwam had hij TBC. Eerst werd hij opgenomen in het sanatorium “Hoog Laren” op de plek waar nu het Tergooi ziekenhuis staat. Hij kwam naar huis maar was niet genezen. Dus werd hij weer opgenomen en nu in “Berg en Bosch” in Bilthoven. Daar heeft hij een lange tijd moeten kuren. In 1959 kwam hij weer naar huis. Berend had toen geen werk en kreeg van sociale zaken ondersteuning. Later kwam hij bij de gemeente Laren in dienst.

Omdat Berend nooit naar school was geweest en geen onderwijs had genoten, kon hij ook niet lezen en schrijven. Doordat hij langdurig moest kuren in Bilthoven werd hem daar de lees- en schijfkunst bijgebracht. En zo gebeurde het dat hij aan zuster Hilhorst in Laren een brief schreef. 

Berend overleed op 1 maart 1980 en werd begraven op het Sint Janskerkhof waar zijn graf is voorzien van een ‘klompie’ en een ‘bruggetje mét leuning’.

Al met al toch knap als je op latere leeftijd hebt leren schrijven. En zoals in het Larens dialect een ‘h’ wordt gebruikt waar die niet staat, zo schreef hij ook, b.v. ‘een ander’ werd ‘een hander’. Met dank aan de dames H. Hilhorst en A. Calis.


Pak de leuning
Langs de weg van Laren naar Eemnes stond het café “Pak de leuning”. Eigenlijk heette het niet zo maar dat kwam door een uitdrukking van de uitbater van dat café. Langs het café liep destijds de Biezemsloot met daaroverheen een bruggetje. Menigeen met een flinke slok op was al in de sloot beland. Als men aanstalten maakte om het café te verlaten dan waarschuwde de waard – Willem Calis (1898-1954) – door “Pak de leuning!” te roepen. Het is het witte huisje dat eens de naam “Wilgenhoekje” droeg. Het werd gebouwd vóór 1903 en het stond toen aan een zandweg, de Eemnesserweg. Later, in 1963 werd het huisje afgebroken en iets verder van de weg weer opgebouwd. Toen was het allang geen café meer. Een zoon van Willem was Bernard, beter bekend als ‘Berend Klompie’.


17 aucusstus 1957

Zusster Hillorst

Ik schrijf u Een Brief als Dat ik Bet twee Hep ge Krege En Daar Ben ik Bijl mee Hoor En De Dokter zij Dat goet voor uit Ben ge gaan nu Zutter als De Hander Krijg weer foto Krig Dan ga ik naar De al toe Dan Ben ik Door Het Ergste Een Hoor nu zusster ik Hep ge Vraagt aan De Dokter of ik meer of minder eette En Zij teeg mijn je eet maar Dat was goet voor mijn als je weer aan Het Looppe gaat Dan is Het er Zoo af Hoor Dus we moete Dat Zellef maar uit maken nu Zusster maar Beetje minder als Handers twee Boter Hamme En De pap Dat Doe ik Zellef minder Hoor nu Zusster Hoe gaat Het met zussster Bartman ik van goet als Je ze Ziet Doe Je De Groete maar van Hoor En als Het Zoo Door gaat met mijn Dan Ben ik met Junie tuis ik Hep Het zoo uitge maakt Maar nu Zelle niet te Hard van stappel gaan Hoor u Zusster in Buurt van vrauw En Kinder Dan Doe je ze Groete maar van mijn Hoor nu ik ben 4 1/2 maand van Huis En Dat is al Hele Hoor Dus ik ben nog aan Junie toe Dus moete Land Zaam aan Doen Hoor maar ik Wil u nog wat vrage maar Dat Bijf Honder ons Hoor ik lig al 4 ½ ik in mijn ik Lig zonder Een send in Bet en u weet wel Ze Hebe Hieder Keer Wat Dan is Bussie voor Kerk En Dan voor Zusster En voor De TB en voor veezie nu ik Hat Wel paar Gudde op Zak toen ik Weg ging Hoor als ik tuis was Kon ik me wel rede maar nu niet meer ik lig Hier Dag en Lig je Daar te Kijke en wat Zeg Er Hander Die geef nooid niest zauw Die nauw nooid nu Je weet Het zellef wel Hoe Het gaat Hoor zusster Dus als u Ken in ver meer voor mijn Dan Heel graag Zusster als ik Het Aan Zoziejalezakke vraag Dan Moet je wat Hoore me vrouw Krijg 150 voor naar mijn toe te Kome En 1 gude voor Wat mee Te Breng nu Dat is niet te veel Hoor Dus u weet zellef wel zusster ik moet wel eens schrijfe En Dat Kost En Er is nog een jaar rug En Ken niest Doen ik Zouw Het niet vrage als ik Het Zellef in De Kast Hat Ligge

Nu Zusster Bij voor Be dankt En Er word niet over gepraat met een Hander Hoor en verder 

De Groete van B. Calis Daag Ziens

En Tot nu ik Dat Het Leesse Ken Hoor want Je weet wel Dat er nog Wel een fauwt in Zit Hoor Zusster.