Theo Blom

Theo Blom

Deze Larense jongen was Theodorus Petrus Johannes Blom. Geboren te Laren op 10 september 1907, overleden in de omgeving van de Grebbeberg op 14 mei 1940. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 123 [2013-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer

Wij gedenken vijf lange oorlogsjaren. Beelden flitsen op. Verdriet dat genezen scheen, blijkt nog schrijnend aanwezig. Het is voor velen in ons land een moeilijke dag. Wij begeven ons naar één van de honderden monumenten in ons land vanuit het zekere weten dat wij niet mogen vergeten. De offers die gebracht zijn, zijn daarvoor te groot geweest. De levens die wegvielen waren te kostbaar. De duisternis die heerste, té demonisch dan dat wij zouden mogen vergeten. 25 mei 1940 spreekt koningin Wilhelmina via de Engelse radio: “In dit onmetelijk ogenblik in de geschiedenis der mensheid is een zwarte, zwijgende nacht gedaald over een deel van de aarde. Alleen de hoop leeft nog tussen de rokende puinhopen, de hoop en het geloof van een volk dat door geen menselijk geweld, hoe verdorven ook, ten gronde kan gaan.”

In de meidagen van 1940 bevond zich één van onze Larense jongens, Theo Blom, onder de wapenen in de omgeving van de Grebbeberg. Vanaf zaterdag 11 mei stuurt hij iedere dag een afscheidsbrief. Enkele dagen later vind men hem, gesneuveld, zijn rozenkrans in de hand. Zijn dode lichaam wordt overgebracht naar Laren. Zij die deze oorlogsjaren hebben meegemaakt, zullen zich herkennen in het gedicht van Leo Vroman:

“Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze telkenmale,
alle keren zal ik wenen”.

Pastoor J. Vriend (Uit “De Klepel” van mei 1990)

Het graf van de familie Blom op het St. Janskerhof te Laren. De plaat op het graf van de familie Blom is een afscheid van de militaire vrienden van Theo.

Hotel Blom, het ouderlijk huis van Theo Blom.

Theo was onderwijzer in Rijssen alwaar hij zij vrouw, Johanna Cornelia Spekhorst heeft leren kennen. Johanna Cornelia Spekhorst, werd geboren te Rijssen op 30 juli 1911 en overleed in Hengelo op 29 april 1994.

Theo Blom was de oudste zoon van twaalf kinderen van Johannes Blom, geboren te IJsselstein op 8 mei 1877 en overleden te Laren op 20 februari 1974 en van Maria Helena Staal, geboren te Eemnes op 27 augustus 1884. Dochter van Petrus Gerardus Staal, Hoofd van de Openbare School te Eemnes en van Carolina Blom. Zij overleed op 13 mei 1971. Zij trouwden te Eemnes op 20 januari 1904.

Johannes was eigenaar van het bekende Hotel aan de Naarderstraat, Hotel Blom, dat ooit ook een halteplaats was voor de Gooische Stoomtram. Nu is het Nick Vollebregt’s Jazz- & Eetcafe. De grootouders van Theo waren: Theodorus Blom en Johanna van Cleef. Zowel Theo als zijn ouders werden begraven op het Sint Janskerkhof te Laren.

Bronnen: De Klepel, mei 1940; www.larense voorouders.nl; Yvonne Majoor; Henk van Hees, Historische Kring Eemnes.

Afscheidsbrief van Theo aan zijn ouders.