Burgemeester van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren

Tweede Wereldoorlog

Klederdracht

Klederdracht In de negentiende eeuw was voor veel mensen in Nederland de wereld niet veel groter dan de eigen dorpsgemeenschap. Elk dorp was een klein circuit van mensen met eigen gebruiken en codes. Zo ontwikkelde zich per plaats ook een klederdracht. Deze onderscheidde zich van nabijgelegen dorpen. Tussen Eem en Vecht komen, met varianten, toch…
Lees verder

Boerderijen

Boerderijen Rond 1500 telde het dorp Laren vijfenzestig “haertsteden” gegroepeerd rondom de Brink. De kadastrale kaart van 1832 geeft inzicht in het aantal boerderijen, dat begin 19de eeuw in Laren stond. Volgens onderzoeker Van Tol dateren achtenveertig boerderijen van voor 1832. De rietgedekte panden hebben allemaal een woonhuis- en een stalgedeelte. Ze zijn van het…
Lees verder

Erfgooiers

Erfgooiers De geschiedenis van de erfgooiers is eeuwen oud. Sinds de Middeleeuwen waren de Gooise gronden eigendom van de Abdij van Elten (nu gelegen in Duitsland). Tijdens het bewind van de graaf van Holland, rond 1300, kwam de Gooise Marke tot stand. Dit was een agrarische belangenorganisatie, met als voornaamste doel het ten eeuwigen dage…
Lees verder

“Werken in archief Historische Kring Laren geeft veel voldoening”

De Historische Kring Laren (HKL) is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor zijn archief in De Lindenhoeve. Wie er zin in heeft de huidige ploeg te versterken, is van harte welkom, want er is veel te doen. “Werken in het archief van de HKL geeft veel voldoening,” zegt Ingeborg Capitain, die als HKL-vrijwilliger actief is om bij te dragen aan het bewaren, bestuderen en etaleren van de geschiedenis van Laren.

Huisartsen in Laren

Bij een bezoek aan mijn huisarts kwam ik in gesprek met zijn assistente over het Kwartaalbericht van de Historische Kring Laren en alle leuke verhalen die ze daarin kon lezen. “Maar”, merkte ze op, “ik heb nog niet veel over de geschiedenis van de Larense huisartsen kunnen lezen”. Warempel een mooie uitdaging. Door middel van…
Lees verder

Voorjaarsschoonmaak

De poffertjeskraam staat weer fraai op de Brink. Voor mij hèt culinaire teken dat de lente is begonnen. Een in onbruik geraakte traditie die bij de lente hoorde, is de voorjaarsschoonmaak. Die was vroeger noodzakelijk vanwege het gebruik van kolenkachels en het ontbreken van stofzuigers en andere hulpmiddelen die het huishouden vandaag de dag vergemakkelijken. Bovendien…
Lees verder

Jeugdherinneringen van het ‘meest gewenste kind van Europa’

Oud-docent biologie Steven Weinberg, geboren op 22 oktober 1946 in Laren, noemt zichzelf in zijn boek ‘De Merken’ ‘het meest gewenste kind van Europa, het nieuwe begin van zijn ouders’. Die ouders waren Edgar Weinberg (Breslau, 1910 – Laren, 1994) en Ella Weinberg-Meijer (Amsterdam, 1911 – Laren, 1997). Aan hun geschiedenis, bepaald door de Tweede Wereldoorlog,…
Lees verder

Kind in oorlogstijd

Klein was ik, net 4 en een half jaar, maar ik, geboren in 1941, herinner me nog het geluid van de overvliegende bommenwerpers richting Duitsland midden in de nacht. De fiets die vastgezet midden in de kamer stond, en waar mijn broers en zussen in de avond om de beurt op moesten fietsen om op…
Lees verder

Wat we in de oorlog aten

In het laatste jaar van de oorlog, toen er nog maar heel weinig te eten was, werden er allerlei dingen verzonnen om toch in leven te blijven. Vooral mensen met kinderen waren ten einde raad. Bij ons thuis waren er drie dingen die wij lekker vonden; dat was waterpap (hoe mijn moeder dat voor elkaar…
Lees verder

De onderduikers van Henk Majoor en Mien Bouwman

Bij het verwerken van krantenknipsels in het archief van de Historische Kring Laren kwam ik een knipsel tegen dat mijn aandacht trok. Het was een knipsel uit de Gooi- en Eemlander uit 1976. “Israël dankt echtpaar Majoor: 7 levens gered”, was de kop van het artikel. Henk Majoor en Mien Bouwman hebben in de Tweede Wereldoorlog zeven…
Lees verder

Opschrift op een toiletdeur in de Tweede Wereldoorlog

* in een toilet op Station Hollands Spoor in Den Haag,dichter onbekend

De ‘Dolle Dinsdag’ van Kees Bus

Op het Sint Janskerkhof ligt het graf van de familie Bus. Volgens de beheerder zou dit een graf uit de Tweede Wereldoorlog zijn en dan zou het gaan om Kees Bus. Maar hoe en waarom overleed Kees Bus op 5 september 1944?

Louise Marie (Lou) Loeber (1894-1983)

Louise Loeber werd op 3 mei 1894 geboren in Amsterdam als eerste telg van de kinderrijke familie Loeber (3 meisjes en 4 jongens). Haar ouders waren Carl Gerhard Loeber en Charlotte Landré.

Een schenking op Sinterklaasavond

Burgemeester H.L.M. van Nispen van Sevenaer kreeg in het najaar van 1932 een schenking van tweehonderd gulden van een ingezetene, mevrouw de weduwe Dobben. Een heel bedrag voor die tijd. Hij sprak met mevrouw Dobben af dat hij dat geld zou verdelen onder de behoeftigen van alle gezindten in Laren. 

Schenkingen 1e Kwartaal 2017

Schenkingen t/m februari 7/1: van Remco Wessels: diverse folders sociëteit Boerenhofstede en Stichting Goede Herderkapel. 18/1: van Historische Kring Blaricum: ansichtkaarten, kistje sigarenbandjes de Haas, zeep van Nederlands Studenten Sanatorium Laren. 21/1: van Herm Brunott: blikken uit de Tweede Wereldoorlog met inhoud. 21/7: via dhr. Dessing: map met artikelen over zijn oude buurvrouw (goj). 28/1:…
Lees verder