Bijenstand

Reacties op nummer 156 over de Tweede Wereldoorlog

Nummer 156, voor een groot deel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, inspireerde verschillende lezers tot reacties.

Een badkuip aan de Drift

Wie was de Franse apotheker Emile Coué (1857-1926)? Die vraag zou ik hier niet gesteld hebben als ik niet het boek Een badkuip aan de Drift van Steven Weinberg, Michiel van Driel en Aaldrik Hermans zou hebben gelezen.Coué is één van de figuren die aandacht krijgen in dit 204 pagina’s tellende boek dat verdeeld is…
Lees verder

Een badkuip aan de Drift

Steven Weinberg (1946), auteur van het in 2018 verschenen boek De Merken waarin hij zijn jeugdherinneringen vastlegt, heeft een nieuw boek in voorbereiding. Ditmaal is het geschreven samen met de Larense historicus Aaldrik Hermans en de bewoner van het huis Drift 35 te Laren, Michiel van Driel. In dat huis is Steven geboren en getogen.…
Lees verder

Gus van Wielingen, een man met een geheim

De societyrubriek van De Telegraaf van 8 juli 1992 doet verslag van een spectaculair Holland Promotion Dinner dat door het Nederlands consulaat in Toronto is georganiseerd.1 Staatssecretaris Yvonne van Rooy vertegenwoordigt de Nederlandse regering. Nederland laat zich van zijn beste kant zien. Tien modellen tonen de zomercollectie van couturier Frans Molenaar. Onder de gasten is…
Lees verder

Bartelspaadje

Het Bartelspaadje vinden we tussen de Melkweg en de Schapendrift. Voorheen was het een naamloos paadje, maar de later gebouwde Protestantse Kleuterschool ‘Margaretha’ moest wel een adres hebben. Er werden allerlei namen bedacht zoals bijvoorbeeld ‘Het kleutertje’ en ‘Duimelot’. Uiteindelijk werd er voor ‘Kleuterpad’ gekozen. Het adres van de kleuterschool werd toen Kleuterpad nr. 2.

Jeugdherinneringen van het ‘meest gewenste kind van Europa’

Oud-docent biologie Steven Weinberg, geboren op 22 oktober 1946 in Laren, noemt zichzelf in zijn boek ‘De Merken’ ‘het meest gewenste kind van Europa, het nieuwe begin van zijn ouders’. Die ouders waren Edgar Weinberg (Breslau, 1910 – Laren, 1994) en Ella Weinberg-Meijer (Amsterdam, 1911 – Laren, 1997). Aan hun geschiedenis, bepaald door de Tweede Wereldoorlog,…
Lees verder

Terug naar Bijenstand 1

Zes jaar geleden plaatsten wij een – door Gerda Meulenkamp uit het Amerikaans vertaald – hoofdstuk uit het boek ‘Witness of the Century’ van Edgar Weinberg. Hij beschreef daarin hoe hij rond Kerstmis 1943 op het onderduikadres Bijenstand  1 in Laren terecht kwam en vertelt over het huis met de vele kamers en de lege…
Lees verder

Kunst uit het dorp van Mauve

Bart Anthonie van der Leck (1876-1958)

Bart komt uit een gezin van acht kinderen. Zijn vader was huisschilder en glazenier en moest hard werken om zijn gezin te onderhouden. Binnen het eenvoudige arbeidersmilieu werd weinig waarde gehecht aan de intellectuele ontwikkeling van de kinderen. Bart voelde zich aangetrokken door de kunst maar wist nog niet precies welke richting hij op wilde. 

Aanvullingen en reacties artikel De Bijenstand 1 – 1944

Er staan enkele onjuistheden in de tekst, vooral in de cursief gedrukte toevoeging aan het eind. Daarom heb ik een kopie gezonden aan mijn vriend Rolf Schöndorff – een zoon van het echtpaar Schöndorff – die in Naarden woont en naar u zal reageren. Het echtpaar Weinberg heeft nooit in Luxemburg gewoond. De bewoners van Bijenstand…
Lees verder

Kunst uit het dorp van Mauve

Anthonie Pieter Schotel (1890-1958)

Reeds op elfjarige leeftijd begon hij te schetsen en mocht hij van zijn ouders teken- en schilderlessen nemen bij de kunstschilder Gunneweg. Aanvankelijk lag er voor hem een loopbaan in de handel in het verschiet, maar zijn tekentalent kreeg de overhand en al snel was alle aandacht voor de handel verdwenen en kregen zeegezichten en…
Lees verder

Het wel en wee van een school in oorlogstijd

Bij toeval raakte ik kortgeleden in gesprek met iemand, die in de oorlogstijd op de toen zo geheten U.L.O. (Uitgebreid Lager Onderwijs) zat, welke sinds de oprichting in 1931 gehuisvest was in een gedeelte van de nieuw gebouwde lagere school, de Jozefschool genaamd, aan de Kerklaan. Mijn interesse was gewekt!

De Bijenstand 1 – 1944

BOEKFRAGMENT, GESCHREVEN DOOR DE HEER WEINBERG(Boek voor zichzelf geschreven en nooit uitgegeven. Uit het Amerikaans vertaald door G. Meulenkamp)