Gevelstenen

Klaaskampen 6A

Aan de Klaaskampen 6a vinden we een gevelsteen naast de voordeur van het gebouw. De steen is in de loop der jaren wat verouderd en zodoende slecht te lezen. De  tekst moet zijn:

Klaaskampen 11

Deze woning aan de Klaaskampen 11 staat nogal dicht bij de straat. Vroeger, tot 1984 stond hier een ander huis. In dat huis woonde het gezin van Gijsbertus (Gijs) Vos. Dat huis stond een eind van de weg af, maar moest worden afgebroken omdat het in een slechte staat verkeerde. Daarna werd er een nieuw…
Lees verder

Klaaskampen 35

Aan de Klaaskampen nr. 35 zien we boven de voordeur een gevelsteen met een prachtige zeilboot in kleur. De tekst op de gevelsteen is: Wel – Vaert De gevelsteen werd vervaardigd door de bewoonster van dit huis. Zij heeft met haar (overleden) man 35 jaar een boot gehad waarmee ze hebben gevaren van Schiermonnikoog tot…
Lees verder

Gevelstenen (1)

Er zijn in Laren heel veel gevelstenen die de muren sieren, zoals b.v. “Eerste steen gelegd door…” en ook mooie kleurrijke stenen die de naam van het huis dragen. Het gebruik van gevelstenen en uithangborden is al heel oud. Het dateert van ver voor onze jaartelling. De Romeinen gebruikten ze ook. Een bekend Romeins uithangbord…
Lees verder

Herdershoeve 7

Aan de Herdershoeve 7 vinden we een heel mooie kleurrijke gevelsteen nl. een pot met fruit. De bewoonster van dit pand, mevrouw Van Vliet, kocht de steen jaren geleden omdat ze hem zo mooi vond. Nu siert hij de de hal bij de voordeur. Bep (G.L.) De Boer Bron: Mw. Van Vliet.

Brinkhuis

In de gevel tussen de twee ingangsdeuren van het Brinkhuis zien we daar een gevelsteen met de tekst:  EERSTE STEENGELEGD. DOOR.G.HARTMAN. PASTOOR EN HET KERKBESTUUR11 juni 1881 Aan de vestiging van een klooster voor de Zusters Dominicanessen werd hard gewerkt door pastoor Tinnenbroek. Hij kon het werk echter niet afmaken want hij overleed op 11 augustus…
Lees verder

Hoefloo 1A

Vanaf de Hilversumseweg zien we hier de villa ‘Sonneburgh’. Deze villa had vroeger als adres Hilversumseweg 6. De vorige eigenaars/bewoners hebben de ingang verlegd naar de zijde van de Hoefloo. En zo kreeg de villa het adres Hoefloo nr. 1a.  De villa is een gemeentelijk monument en werd gebouwd door de heer Burg. Naast de…
Lees verder

Hilversumseweg 4

Aan de Hilversumseweg 4 vinden we een gevelsteen, voorstellend een Hinde, op een bijzonder plaats, nl. bij de ingang. De eigenaar van het pand, de heer Kuijlaars, vond de gevelsteen toen hij hier kwam wonen in een muurtje. Dat vond hij niet geweldig. Hij liet een poort maken met links en rechts een muur, in…
Lees verder

Cornelis Bakkerlaan 63

In 1912 liep de Cornelis Bakkerlaan van de Brink tot aan waar nu De Schout is. De gevelsteen waar het nu om gaat zit in de muur van het prachtige huisje waarvan de gevel aan de Naarderstraat staat. Het pand Cornelis Bakkerlaan 63, dat gebouwd werd in 1912, lag in die tijd aan een doodlopende weg.…
Lees verder

Zijtak 34

Aan de Zijtak nummer 34 vinden we een gevelsteen aan de rechterzijde van de muur aan de straatkant. Een duindoorn probeert de steen te overwoekeren. Op de steen staat: DE EERSTE STEEN GELEGD DOORL. MAJOOR12 AUG. 1922 Die L. Majoor was de zoon van Lammert Majoor, beter bekend als Lammert van Krelis de vrachter. Hij…
Lees verder

Smeekweg 90

Aan het perceel Smeekweg 90 vond op 9 februari 2007 een belangrijke gebeurtenis plaats. Onder grote belangstelling van het bouwteam Postiljon, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, werd een bijzondere gevelsteen, staand op een steiger, ingemetseld door de voorzitter van de Woningbouwvereniging van Erfgooiers, de heer Jos Meulenkamp. Hiermee wilde de vereniging de grote inzet van…
Lees verder

Molenweg 4

De gevelsteen die de muur siert van de molenaarswoning aan de Molenweg 4 werd gelegd in 1923. Sindsdien is de steen slecht leesbaar geworden. Maar, Corrie Majoor heeft in haar boekje “De molen van Laren” in 2006 een foto opgenomen van de gevelsteen. Die ziet er goed en duidelijk uit. En die foto mocht ik…
Lees verder

Het 25-jarig bestaan van de Welstandsbepaling

In de Kunstzaal van Hotel Hamdorff werd woensdag 18 mei 1938 een bijeenkomst gehouden ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de Welstandsbepaling in de plaatselijk Bouwverordening. Het gemeentebestuur was deze middag gastvrouw van een groot en select gezelschap, waaronder vele autoriteiten. Behalve het college van B&W en de gemeentesecretaris waren de volgende genodigden aanwezig:…
Lees verder