Het 25-jarig bestaan van de Welstandsbepaling

Het 25-jarig bestaan van de Welstandsbepaling

In de Kunstzaal van Hotel Hamdorff werd woensdag 18 mei 1938 een bijeenkomst gehouden ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de Welstandsbepaling in de plaatselijk Bouwverordening. Het gemeentebestuur was deze middag gastvrouw van een groot en select gezelschap, waaronder vele autoriteiten. Behalve het college van B&W en de gemeentesecretaris waren de volgende genodigden aanwezig: Baron A. Roëll, Commissaris van de Koningin in Noord Holland, Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch ridder van Rosenthal, de Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht, de oud-Commissaris van de Koningin in Groningen, dr. J.P. Fokkkema Andreae, burgemeesters van alle Gooise gemeenten (behalve Huizen), Baarn, Kortenhoef en Nederhorst den Berg. Maar ook dr. Henri Polak, leden van schoonheidscommissies uit omliggende gemeenten en leden van de Larense schoonheidscommissie met de secretaris P.B.J. Schiloo en nog vele anderen. De herdenking van de Welstandsbepaling hield in dat er architecten werden beloond voor hun fraaie werk. Voor elk van de groepen landhuizen, middenstandswoningen, arbeiderswoningen en utiliteitsgebouwen werd aan de desbetreffende architect, wiens werk werd bekroond, een oorkonde uitgereikt door burgemeester Van Nispen van Sevenaer. Die oorkonde werd vervaardigd door de Larense kunstenaar Joh. Briedé. Het opschrift van de oorkonde was: 

18 mei (gemeentewapen) 1938
Bij de herdenking van het 25-jarig bestaan der bouwverordening opgenomen welstandsbepaling, is deze oorkonde uitgereikt aan:
(naam architect)
bouwmeester van het om zijn uiterlijk bekroond gebouw
(straat en huisnummer)
Het Gemeentebestuur van Laren NH. 

In elk van de bekroonde gebouwen zou een gevelsteen worden aangebracht die was vervaardigd door de heer A. Fortuin, beeldhouwer te Laren. Er werden vier architecten bekroond, en wel de volgende. 

1 – C.W. Rooyaards uit Schoorl, in de rubriek Landhuizen voor de villa ‘Oldenhoeve’ aan de Grindbank 9.

2 – D. Horn uit Baarn, in de rubriek Middenstandswoningen voor het huis ‘VIX TANDEM’ aan de Herdersweg 13.

3 – G.H. Hofstee uit Laren, in de rubriek Arbeiderswoningen voor een huis aan de Heideveldweg 53.

4 – Wouter Hamdorff uit Laren, in de rubriek Utiliteitsbouw voor de gebouwen aan de Rijksweg (de watertoren met de bijgebouwen).

Na afloop van de bijeenkomst werd er gezellig thee gedronken en maakte ‘De  Klepperman van Elleven’ enkele folkloristische dansen.

Bep (G.L.) De Boer

Bronnen: Bussumse Courant mei 1938; Foto’s: Bep (G.L.) De Boer.

Grindbank 9, Laren
Herdersweg 13, VIX TANDEM
Heideveldweg 53, Laren
Gevelsteen watertoren Laren

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 146 [2018-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.