Gevelstenen

Drift 20: ‘Het Blookerhuis’

Aan de Drift nr. 20 vinden we Villa ‘Hein Duvel’, ook wel bekend als het Blookerhuis. De villa heeft een heel mooie en oude gevel. Deze gevel werd door de cacaofabriek Blooker gebruikt als reclame op de Wereldtentoonstelling in 1887 in Amsterdam.

Velthuijsenlaan 19

Hier staat de villa van voorheen de familie Mossel. Naast de voordeur vinden we een gevelsteen met de tekst: 

Melkweg 26A

De boerderij op de splitsing Kloosterweg/Melkweg met als adres Melkweg 26A, werd in de nacht van 27 september 1943 getroffen door een Engelse brisantbom. Zij brandde tot de grond toe af. De eeuwenoude boerderij was van Lammert, Mijns en Daatje Majoor, twee broers en een zuster.

Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat 33

Aan de Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat 33 staat een huis met een trapgevel. In de gevel van dat huis, een Rijksmonument, zit een gevelsteen met de beeltenis van St. Jan. Die vinden we ook weer terug in de entree naar het huis, links SINT en rechts JAN. Volgens de huidige bewoner, de heer Pouw,…
Lees verder

Kloosterweg 39C

Ooit was er een wasserij aan de Kloosterweg 39 C, de ‘Wasserij Erica’. De eigenaar, Cor Meijer, had al acht jaar een wasserij aan de P.C. v.d. Brinkweg 34, op de hoek van de Klaaskampen. Daar werd de zaak te klein en Cor wilde uitbreiden. Dus kocht hij een stuk grond aan de Kloosterweg en…
Lees verder

Brink – Sint Jansbasiliek

Ter herdenking van de verheffing van de St. Janskerk tot Basilica Minor, door Z.H. de Paus aan de St. Jansparochie toegekend, ter gelegenheid van de 50e Sacrementsprocessie, is in de Basiliek op 8 december 1937 een gedenksteen geplaatst. De steen werd ontworpen en uitgevoerd door de edelsmeden Jan en Eloy Brom te Utrecht. De tekst…
Lees verder

Smeekweg – De Goede Herder Kapel

De Goede Herder Kapel werd gebouwd als herinnering aan de Goede Herder Kerk die hier stond van 1956 tot 1984. De kapel werd op zaterdag 18 juni 2011 ingewijd door pastoor J. Vriend.

Brink – R.K. Kerk

Bij graafwerkzaamheden in 1958 in de tuin van de pastorie van de St. Jansbasiliek werd de gedenksteen gevonden die aangebracht is geweest in de vorige R.K. kerk (de Waterstaatskerk). Deze herinnert er aan dat in 1844 mej. C.  Velthuysen de eerste steen legde voor het kerkgebouw dat hier ooit stond. 

Gevelstenen

Als u in deze jachtige tijd een wandeling maakt door een oud stadje dan zult u vast en zeker gevelstenen tegen komen en misschien hier en daar een uithangbord. Er is veel verdwenen uit ‘die goeie ouwe tijd’ maar er is nog heel wat overgebleven. Bep (G.L.) De Boer Ook in ons dorp zijn verschillende gevelstenen.…
Lees verder

Hilversumseweg – PEN

Nabij het Sint Janskerkhof, tussen de Algemene Begraafplaats en het Geologisch Museum Hofland, staat een hoogspanningshuisje van de P.E.N., het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland. In de gevel van dit huisje, links en rechts van de ijzeren deur waar de waarschuwing op staat van “Hoge spanning” vinden we links een gevelsteentje, met een haan en rechts…
Lees verder

Hilversumseweg 14

Aan de Hilversumseweg 14 vinden we een huis met een gevelsteen in de gevel met een zonnige naam, n.l. ZONNE-HOF De naam van het huis verwijst naar de enorme vijver achter het huis. Uit verhalen is bekend dat ook vroegere bewoners bij die vijver van de zon hebben genoten. Het huis werd gebouwd in 1931.…
Lees verder

Hilversumseweg 51

Naast het Sint Janskerkhof vinden we het Geologisch Museum Hofland. Het werd genoemd naar de amateur geoloog Lucas Hofland. Het museum heeft veel mineralen, fossielen en gesteenten. Ook zijn er een mooie tentoonstellingen over de archeologie in het Gooi. In 1972 werd het museum opgericht en met behulp van de Gemeente Laren kreeg het onderdak…
Lees verder

Esseboom 2

Aan de Esseboom 2 staat het Rosa Spierhuis, het woon- en werkhuis voor oudere kunstenaars en wetenschappers. Het werd op 11 oktober 1969 geopend. Het idee om een veilige plek te hebben voor oudere kunstenaars kwam van de harpiste Rosa Spier. Daarom is haar naam verbonden aan dit huis. Op 7 november, haar geboortedag, werd…
Lees verder

Kostverloren 76

Aan de Kostverloren 76 vinden we een gevelsteen die iets zegt over de bouw van dit huis. Op de gevelsteen staat de tekst: EERSTE STEEN GELEGD DOOR N.W. v. NIEUWENHUIZEN 4 – 8 – 1971 Het echtlaar Majoor-Nieuwenhuizen wilden op deze plek hun huis bouwen. De vader van mevrouw Majoor, N.W. van Nieuwenhuizen, wilde dat…
Lees verder

Klaaskampen 2

Aan de Klaaskampen nr. 2 staat al heel lang een winkel-woonhuis met een trapgevel. Het gebouw doet erg middeleeuws aan. In de gevel, boven de glas in loodraampjes zit een gevelsteen, voorstellend een driemaster op zee zonder tekst. Een wat vreemde voorstelling in een dorp met rondom bossen. Maar mooi is het. In het pand…
Lees verder