Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat 33

Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat 33

Aan de Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat 33 staat een huis met een trapgevel. In de gevel van dat huis, een Rijksmonument, zit een gevelsteen met de beeltenis van St. Jan. Die vinden we ook weer terug in de entree naar het huis, links SINT en rechts JAN. Volgens de huidige bewoner, de heer Pouw, was de architect, Alexander Kropholler (1881-1973), nogal kerkelijk ingesteld, vandaar St. Jan. Kropholler werd n.l. in 1908 katholiek en ging zich interesseren voor kerkbouw. Hij ontwierp een groot aantal katholieke kerken.

Het huis met de trapgevel werd in 1911 gebouwd. Sinds die tijd hebben hier heel veel mensen gewoond. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw woonden hier o.a. de huisarts dr. Fetter en later mevrouw B.M. Heering-Riedel.
Zij was pianolerares en heeft vele Laarders pianoles gegeven. Haar man was arts. Mevrouw Heering was ook betrokken bij het Reumafonds en probeerde collectanten te vinden voor dat fonds.

Bronnen: Dhr. P. Pouw; Laarder Courant De Bel; Dhr. K. Loeff; Wikipedia. Foto’s Bep (G.L.) De Boer.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 148 [2019-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.