IJsbaanweg

IJsbaanweg

Een IJsbaanweg midden in een woonwijk. Hoe is dat mogelijk? Wel, ooit was de Gooiergracht een flinke brede sloot. Tevens was dat, en dat is het nog, de grens tussen de provincies Noord Holland en Utrecht. En als het flink had gevroren dan kon er geschaatst worden op de bevroren Gooiergracht.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 146 [2018-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer

STRATEN, LANEN, WEGEN, PARKEN EN PLEINEN IN LAREN

De weg er naar toe was eens een eenzaam pad. De Erfgooierswoningen waren nog niet gebouwd. En die eenzame weg was in de winter een druk paadje dat al heel vroeg de naam IJsbaanweg kreeg. De Gooiergracht was de ijsbaan, vanaf de Eemnesserweg tot aan de IJsbaanweg. Dit eenzame pad werd een echte straat en in die straat was in de loop der jaren veel bedrijvigheid.

Op IJsbaanweg nr. 3 woonde in 1930 een meneer G.J. Hamer. Hij verkocht ‘melkversche Hoenderpark eieren’. En ook eieren van Welsemers voor 25 cent, van Barnevelder voor 20 cent en van Witte Leghorns voor 15 cent. In 1941 kon je op nr. 19 een Knipcursus volgen om zelf kleding te maken. Op nr. 15 waren verschillende bedrijven zoals Verhuurbedrijf Bus, Natuursteenbedrijf Ko van de Kolk en Rob Lemmens productie. Van 1968 tot 1971 en misschien nog wel langer was op nr. 8 de bloemisterij ‘Semper-Florens’ van de fa. Koppel. En op nr. 23 was de Massagepraktijk van P.A. Azier.
Op nr. 2 woonde de petroleumventer Bertus Heerschop met zijn vrouw Lijsje Grob. Bertus verkocht petroleum aan huis en hij bracht de olie ook bij zijn klanten thuis. Bertus en Lijsje hebben hier jaren gewoond. Bertus moest hard werken voor de kost want zij kregen 16 kinderen. En die woonden allemaal in het huisje op nr. 2. Bertus overleed in 1972 op 84-jarige leeftijd en Lijsje in 1989 op 86-jarige leeftijd.

Bronnen: Laren door de straten heen van Gerard Koekkoek; Laarder Courant De Bel, diverse jaren; Foto: Bep (G.L.) De Boer.

Rectificatie in Kwartaalbericht 147
In het verhaal over de IJsbaanweg (nr. 146) is een vervelende fout geslopen. Lijsje Grob, de vrouw van Bertus Heerschop overleed niet in 1989 maar in 1975, om precies te zijn op 6 februari. De opmerking dat haar man niet Bertus heette maar Meep is deels waar. Meep was zijn bijnaam. Bertus Heerschop had een zoon die ook Bertus heette, mogelijk om niet in de war te raken noemde men de olieman Heerschop Meep.  Bep (G.L.) De Boer

Dit artikel is ook als audio-fragment te beluisteren.