Kwartaalbericht 081

Kwartaalbericht 081

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 081 [2002-3] gepubliceerde artikelen.

Nieuws van de redactie
De redactie ontving de volgende brief van de heer Bert Bus uit Wijk bij Duurstede:

Geachte heer/mevrouw,
Met veel plezier lees ik altijd het kwartaalbericht. In nr. 80 heb ik echter een onjuistheid geconstateerd. Op pag. 18 in het midden staat: Nu pas wordt dit terrein opgevuld etc. Het nieuwe gebouw wat er nu gebouwd wordt staat niet op het terrein wat ooit van de Gooische Tram was.

Bijgaand stuur ik u een kopie waaruit blijkt dat er altijd een heg heeft gestaan tussen het terrein van beide percelen. De situatie bij het station ken ik vrij goed omdat ik er als jongen veel kwam. Links van het stationsgebouw waren 2 doodlopende lijnen voor goederenwagons. Hier werden ook de kolenwagons geparkeerd t.b.v. de Larense kolenboeren. Vaak ben ik met vrienden daar geweest om de kolen die tijdens het lossen op de grond waren gevallen op te rapen voor ons thuis. Boven het station woonde ook lange tijd Toon van de Veer. Hij hielp ons af en toe een handje als het druk was met verhuizingen.

Op de kopie staat ook een kruis. Ik weet nog heel goed dat er zo af en toe een spoorwagon terugliep tot op de Rijt. Meestal stond de spoorwagon dan bij kapper PiBi. (Piet Bikkers) Wij gingen al om kwart voor acht de deur uit voor kerk en school. Het was dan feest als er een wagon stond, die teruggelopen was. Ik ben opgegroeid op het Krommepad bij de Kei en kan me er nog veel van herinneren.

Ik stuur u ook een kopie van de situatie in de vijftiger jaren van achter de Hervormde Kerk. Noot: afb. middenpag. HKL 82. Mijn vader parkeerde daar vaak een verhuiswagen. Wij woonden toen op de Brink nummer 4 en konden toen ook nog parkeren op het Hamdorffterrein.

Met vriendelijke groeten en succes met uw werk.


Voorwoord kwartaalbericht 81

Na zich jaren met groot enthousiasme te hebben ingezet heeft in juni jongstleden Wiet (A.H.F.) de Boer afscheid genomen als…

Beeld in bruikleen

De voorstudie voor het Larense oorlogsmonument is vanaf 14 september in bruikleen gegeven aan de Historische Kring Laren. Het beeld…

Nieuwe ansichtkaart

De Historische Kring Laren brengt met de Open Monumentendag ook een nieuwe ansichtkaart uit in de reeks Historische Ansichtkaarten. Dit…

Schenkingen 2e kwartaal 2002

Van de heer E. Wortel: een vaandel met wapen van Laren van de toenmalige meisjesdrumband St.Jan.Van mevrouw W. Willard uit…

Bertus de Leeuw

Een markante Laarder is niet meer in ons midden. Op 73-jarige leeftijd is hij vrij onverwacht op 20 juni 2002…

Pelgrimstocht Vincent Hilhorst

Onder klokgelui en uitgewuifd door familie en vrienden vertrok plaatsgenoot Vincent Hilhorst de tweede week van juli voor zijn voettocht…

Boek over St. Jansprocessie

Ruim 50 jaar is het geleden, dat er een laatste publicatie verscheen, geschreven door de historicus Dr. A.C.J. de Vrankrijker…

Groeten uit Laren

Waarde neef,Ik laat u weten dat ik de kaart heb ontvangen en als ik iets kan zal ik donderdag komen,…

Kunst uit het dorp van Mauve

Anton Fortuin

Aanleiding tot het schrijven van dit verhaal was het beeldje, dat Gerda Meulenkamp (redactrice van het Kwartaalbericht van de Historische…

Marionetten in Laren

In het kunstenaarsdorp Laren woonden niet alleen schilders en beeldhouwers, maar ook enige tijd een marionettenspeler. Rik Brugman We hebben…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 81 [2002-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.