Beeld in bruikleen

Beeld in bruikleen

De voorstudie voor het Larense oorlogsmonument is vanaf 14 september in bruikleen gegeven aan de Historische Kring Laren.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 81 [2002-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Het beeld is aangekocht door een inwoner in het dorp die anoniem wenst te blijven. Het beeld, dat te koop stond bij het Contemporary Art Centre aan de Torenlaan, mocht alleen worden verkocht als het een passende bestemming in het dorp zou krijgen. De gemeente Laren gaf aan geen interesse te hebben, de Historische Kring daarentegen zag juist veel belang in de maquette van het beeld op de Brink. Omdat de financiën om zelf tot de aankoop over te gaan ontbraken is door middel van een bruikleenconstructie het beeld verkregen.

Het model voor het gedenkteken is een prachtige aanvulling op onze collectie en is te zien in het Historisch Centrum. Het bestuur is de bruikleengever zeer erkentelijk en met elkaar hopen we dat vele Laarders het beeld zullen komen bekijken. Het is de bedoeling dat in samenwerking met het Contemporary Art Centre een presentatie over Nel Klaassen, de maakster van het beeld, zal worden gemaakt. Ook zal in het Historisch Centrum rond mei 2003 aandacht worden besteed aan de Tweede Wereldoorlog in Laren.