Voorwoord kwartaalbericht 81

Voorwoord kwartaalbericht 81

Na zich jaren met groot enthousiasme te hebben ingezet heeft in juni jongstleden Wiet (A.H.F.) de Boer afscheid genomen als secretaris van de Historische Kring Laren. Wiet heeft een grote bijdrage geleverd aan de groei van het aantal donateurs, de lobby voor het Historisch Centrum (toen nog oudheidkamer) en de realisatie van dit voor de kring omvangrijke project. Vanaf deze plaats willen wij hem heel hartelijk danken voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht en we wensen hem veel succes ….. in de politiek! Het bestuur is inmiddels bezig met het invullen van de vacatures voor nieuwe bestuursleden, waarbij suggesties uiteraard altijd welkom zijn.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 81 [2002-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff, Voorzitter

De Lindenhoeve heeft sinds de opening eind maart een redelijk constant aantal bezoekers getrokken. Elke zaterdag zijn er tussen de 15 en de 20 mensen die ‘s middags een bezoekje brengen aan het Historisch Centrum. In de zomermaanden liep het bezoekersaantal iets terug, maar Laren was dan ook echt helemaal uitgestorven ….. We werken inmiddels aan nieuwe publiciteit en zijn bezig met het laten maken van een kleurenfolder, die op verschillende plekken verspreid zal worden. Ook is inmiddels onze website vernieuwd. Als u inlogt via www.historielaren.nl krijgt u bij ‘historisch centrum’ een kijkje rond en in de Lindenhoeve. Via een routeplanner kunt u de boerderij gemakkelijk bereiken.

In het nieuwe seizoen hebben we een aantal activiteiten gepland, waarvan de Open Monumentendag de eerste is. Daarnaast zijn er bijeenkomsten, minipresentaties en is de Lindenhoeve uiteraard elke zaterdagmiddag te bezoeken. Verschillende enthousiaste vrijwilligers maken dit mogelijk en wij beleven veel plezier aan uw enthousiaste reacties!