Laren in Salt Lake City

Laren in Salt Lake City

De beweging “De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”werd in Amerika gesticht door Joseph Smith in 1830. Deze beweging zou nu ruim 12 miljoen gelovigen wereldwijd hebben, waarvan ongeveer 8000 in Nederland. Aan het hoofd staat een president met 12 apostelen. De volgelingen worden ook wel Mormonen genoemd.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 101 [2007-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Arnold van Kessel

De naam is afgeleid van hun boek “Het boek van Mormon”, dat door Smith vertaald werd. Smith had namelijk een visioen gehad van een engel, genaamd Moroni. Het is niet mijn bedoeling verder in te gaan op deze beweging. Maar er is een aspect, dat wel belangrijk is. De Mormonen geloven, dat mensen, die overleden zijn alsnog gedoopt kunnen worden en daardoor alsnog in de hemel komen. Dat is gebaseerd op 1 Cor. 15:29 “wat zullen anders zij doen, waarom laten zij zich nog voor hen dopen?” Daarom doen de Mormonen wereldwijd heel veel afstammingsonderzoek. De Mormonen zijn vooral bekend om het grote belang, dat zij hechten aan familiebanden. Zij hebben een wereldwijde reputatie op het vlak van genealogisch onderzoek. In de negentiger jaren hadden zij in hun immense en indrukwekkende bibliotheek in Salt Lake City alleen van Nederland al 50.000 banden. 

In die jaren heb ik in verband met een door mij te schrijven boekje over het wel en wee van de van Kessels in Laren met mijn vrouw onderzoek gedaan in tal van gemeente- en rijksarchieven in Nederland om te kijken waar de van Kessels vandaan kwamen. Uiteindelijk resulteerde dat in het feit, dat de van Kessels afkomstig waren uit het plaatsje Kessel aan de Maas. Verder onderzoek heeft ons ook gebracht naar Salt Lake City in de staat Utah, waar wij uitgebreid hun bibliotheek hebben bezocht. Opvallend was de geweldige inzet en medewerking, die wij van de Mormonen aldaar kregen. En wat vonden wij daar? O.a. De geboorte van mijn vader in Laren in 1891. Nu wist ik dat al lang, maar ik vond het toch erg leuk. Interessanter was het zoeken naar nog onbekende voorvaderen uit Kessel, Veenendaal en Scherpenzeel, waar mijn stam woonde, alvorens in Laren neer te dalen op Brink 19, vroeger aangeduid met “dorp 1033”. Daarvoor was het nummer 226, dat is doorgehaald in het bevolkingsregister van 1925. Straatnamen in Laren gekoppeld aan nummeringen kwamen pas later. Arnold van Kessel, fabrikant in Scherpenzeel, wordt op 14 juni 1887 aldus in Laren ingeschreven. Zijn vrouw Marretje de Jong wordt pas 4 dagen later ingeschreven. Ze waren toch al op 25 mei van dat jaar in Laren getrouwd. In Laren woonde namelijk Arnolds zuster Petronella, die gehuwd was met Gijs Bus. Na het overlijden van vader Gijs Bus in 1888 kwam zus Catharina van Kessel in het huis van de wees geworden Cor en Luce Bus (6 en 4 jaar oud) om te helpen. Dat huis was bekend onder de naam “Lucorna” aan de St. Janstraat 19 (vroeger aangeduid Laren nr. 395). In 1888 kocht Arnold de boerderij van wethouder Smit hoek Kerklaan/Brink en liet er een nieuw pand neerzetten. 

Toen mijn boek af was hebben wij als dank een exemplaar aan de bibliotheek in Salt Lake City geschonken en vorig jaar ging mijn zoon daar ook eens kijken. “4 Eeuwen van Kessel” stond netjes in de rekken met dit verschil, dat in Amerika alle Nederlandse namen met Van op de V geregistreerd worden. Maar dit is even een weet. Prompt kwam er indertijd een verzoek – zoals ik kon verwachten – of ik er bezwaar tegen had al die in het boek genoemde van Kessels gedoopt zouden worden. Nu heb ik het beste voor met al mijn voorvaderen en moeders, dus ik heb daar in toegestemd. Zelf mag ik bij die doop niet aanwezig zijn. Dat is voorbehouden aan de leden. De doop vond plaats door een lid van de Mormonen. Aangezien de Mormonen geen tempel in Nederland hadden, maar in Frankfurt Am Main heeft aldaar de plechtige doop plaats gevonden in de negentiger jaren. De Mormonen zijn heel actief over de gehele wereld om overleden mensen alsnog te dopen. Men is overtuigd van de spoedige wederkomst des Heren en men leeft dus ook “in de Laatste Dagen”. En zo zie je dat ook Laren wereldbekend is.

Tempel van de Mormonen in Frankfurt am Main